Conas crann tamhaill a dhéanamh

Ag teastáil uait:

  • Spúnog Phlaisteach 
  • Bandaí leaisteacha
  • 11 peann luaidhe

Modh

1)Tá bonn téagartha ag teastáil ó do chrann tamhaill pinn luaidhe. Ar dtús déan L-chruth le dhá pheann luaidhe; cuir an barr luaidhe agus an barr rubair le chéile agus ceangail iad trí na bandaí leaisteacha a chasadh timpeall agus timpeall ar na coirnéil go dtí go bhfuil sé socraithe agus daingnithe. Cuir dhá pheann luaidhe eile leis chun cruth cearnógach a dhéanamh. 

2) Anois caithfidh tú na taobhanna a dhéanamh. Ar thaobh amháin den chearnóg ceangail dhá pheann luaidhe, atá ag seasamh suas, leis an dá choirnéal chun triantán a dhéanamh. Cuir banda leaisteach scaoilte síos thar pheann luaidhe amháin sula gceanglaíonn tú an dá pheann luaidhe le chéile ag an mbarr chun triantán a dhéanamh.  

3) Ceangail dhá pheann luaidhe eile leis na taobhanna eile den chearnóg chun triantán a dhéanamh, ach sula ndúnann tú stuaic an triantán, sín an banda leaisteach scaoilte ón dtriantán eile thar an ceann seo agus ansin dún an stuaic ar an dara triantán le níos mó bandaí leaisteacha. 

4) Ceangail stuaiceanna an dá thriantán le peann luaidhe a chur trasna ar a bharr.  Déan cinnte go bhfuil an banda leaisteach don crann tamhaill ins an ionad ceart ag an tráth seo.  

Cuir dhá pheann luaidhe le chéile le bandaí leaisteacha agus ceangail leis an spúnóg phlaisteach iad. Ansin ceangail an spúnóg leis an bpeann luaidhe atá ar bharr an fhráma ar do chrann tamhaill.

Is féidir leat roinnt armlóin a dhéanamh m.sh píosaí beaga páipéir corntha (ná bíodh sé crua), cuir isteach sa spúnóg é agus tú i ngreim air, tarraing siar é agus SCAOIL!!!   Bíodh an-spraoi ag fáil amach cé agaibh atá an aimsiú is cruinne. 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Fíricí faoi Ridirí

Cén post a bhí ag an ridire?

Ins na meánaoiseanna, ba é an cuspóir a bhí ag an ridire ná a mháistir nó a thiarna a chosaint,  agus ba mhinic dóibh dul i mbun comhraic chun é sin a chomhlíonadh. D'úsáid Ridirí uirlisí troda ar nós claimhte, miodóga, an bogha fada agus saigheada.

Céard a chaith siad?

Chun a chinntiú nach ngortófaí iad ró-dhona agus iad i mbun comhraic, chaith an ridire culaith chosanta i gcónaí. Chaith siad clogad chun a gcloigne a chosaint agus chaith siad tuineach máille na lúb freisin. Muna raibh an cathéide dea-dhéanta, d'fhéadfadh saighead nó claíomh bearna bheag a aimsiú i máille na lúb, agus bheadh sé sin pianmhar. Thar a bheith!  

Bhi cathéide na Ridirí thar a bheith trom, chomh trom le 5 mhála fataí, agus bhí cabhair ag teastáil go minic uathu le dul in airde ar an gcapall ó phéitse nó scuibhéir. 

Bhí an ridire clúdaithe ó bhun go bharr i gcathéide agus ní fhéadfaí iad a aithint. Ach bhí sé tábhachtach go bhféadfaí iad a aithint ar láthair an chatha nó i dturnaimintí, mar sin d'iompair siad sciath lena n-armas féin air.

Conas ar éírigh le ridire a bheith ina ridire?

Le bheith i do ridire bhí ort 14 bliana traenála a dhéanamh.  D'fhág páistí a dteaghlaigh ag aois a seacht le dul i mbun oiliúna agus chun cónaí le ridirí.  Ins na meánaoiseanna is buachaillí go hiondúil a bhí ina ridirí. 

Thugtaí péitsí ar na buachaillí óga seo, a tháinig ó lucht an rachmais go hiondúil.  Ag tús a gcuid oiliúna bhí an péitse ina shearbhónta ag an ridire – ag tabhairt a bhéile dó, ag glanadh a chuid éadaí, agus ag foghlaim dea-bhéasa. Freisin bheadh an péitse ag foghlaim faoi a bheith ag comhrac le huirlisí adhmad, agus conas marcaíocht ar dhroim capaill. 

Dá mba rud é gur péitse maith a bhí ionat agus neart traenáil déanta agat, faoi aois a 14 deárnadh scuibhéir díot agus thosaigh tú ag cabhrú leis an ridire i slite eile m.sh ag cabhrú leis a chathéide a chur air, ag glanadh a chuid uirlisí troda, ag tabhairt aire dá chapall agus fiú a bheith i dteannta an ridire agus é ag dul i mbun comhraic.  

Bheadh an scuibhéir oilte go maith sa cheol, damhsa, léamh agus teangacha. Dá mbeadh ag a éirí go maith leat i do scuibhéir, faoi aois a 21 bhí tú i do ridire.  

Seo físeán beag greannmhar atá le fáil ón BBC faoin saghas saol a bhí ag péitse

Gníomhaíocht

 An bhfuil armas ag do chlann?  Cén fáth nach dtarraingíonn tú é ar sciath? Nó d'fhéadfá armas úrnua a cheapadh le mana nua freisin.  

Jokes

Q: Why were some medieval times called the dark ages? 

- Because there were so many knights

Q. What medieval king wrote books?

- King Author

Q: What do you call a vampire in a metal suit?

- A bite in shining armour

Q: Which knight always gave up?

- Sir Render

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.