Déan É: Crann Altrúchais

Ag teastáil uait:

  • Cárta daite
  • Peann Luaidhe
  • Siosúr
  • Gliú
  • Scragall Stáin / Péint Mhiotalach / Gnáth Phéint

Modh:

1) Roghnaigh dath dorcha nó suaithinseach don cúlra.

2) Tarraing an imlíne den crann.  Bí cinnte neart géaga a tharraingt.

3) Gearr amach an cruth crainn agus greamaigh le gliú ar an gcárta é. D'fhéadfá an crann a phéinteáil díreach ar an gcárta freisin in ionad ceann a dhéanamh as féin. Is fútsa atá sé!

4) Tarraing cruthanna na nduilleoga ar an gcárta agus gearr amach iad.  Is féidir na duilleoga a phéinteáil leis an bpéint mhiotalach má tá sé agat, muna bhfuil úsáid scragall stáin. Muna bhfuil cuma miotalach uait, bain úsáid as gnáth-phéint.

5) Anois agus do chrann réidh, níl le déanamh ach é a chur ag bláthú le dea-ghníomhartha! Gach uair a dhéanann tú dea-ghníomh, scríobh sios ar dhuilleog é.

6)Tá beatha daoine á shábháil trí fanacht istigh agus ag déanamh cinnte go bhfuil do lámha nite, agus sin an leagan is áille den altrúchas gur féidir le haon duine againn a dhéanamh!

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Gníomhaíocht: 'Iris na dea-Nuachta'

Anois agus do chrann déanta agat, bain triail as do nuachtán ‘Dea-Nuachta’ féin a chruthú, ionas gur féidir leat mothúcháin ‘altrúíocha’ a roinnt le daoine eile. Féach ins na nuachtáin, irisí agus ar líne i gcomhair altanna faoi na rudaí dearfacha agus neamhleithleasach atá déanta ag daoine (nó ainmhithe!) ar son daoine eile le déanaí.

Seo teimpléad de nuachtán chun sampla a thabhairt duit faoi rudaí gur féidir leat a dhearadh agus a chruthú, ansin líon an nuachtán le scéalta agus pictiúir atá aimsithe agat féin.  Is féidir leat na scéalta a scríobh agus na híomhánna a tharraingt tú féin,  nó greamaigh altanna isteach ann, más féidir leat iad a phriontáil.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.