Rúnscríbhinn

Anois agus cur amach agat ar rúnscríbhinn na Lochlannach, cén fáth nach gcuireann tú teist ort féin? Féach an féidir leat na focail seo a scríobh ag úsáid rúnscríbhinn na Lochlannach!  Tá sampla den aibitir Lochlannach thíos chun cabhrú leat:

FORT: _____________________________________________________________

RUNE: _____________________________________________________________

BATTLE: _____________________________________________________________

WARRIOR: ________________________________________________________

LONGSHIP:_______________________________________________________

Fíricí Spraíúla: Na Lochlannaigh in Éirinn

 • Tá cuid de laethanta na seachtaine ainmnithe as Déithe Lochlannacha;
  • Bhí aithne ar dhia an fhiach dhubh Odin mar Woden freisin, agus is as sin sa Bhéarla a fhaigheann muid Wednesday (Woden's Day). 
  • Tá Tuesday agus Friday ainmnithe as Tyr agus Frigg, dia agus bandia na cogaíochta agus pósadh.  
  • B'e Thor, dia Lochlannach na toirní agus na láidreachta, an dia ab iomráití agus is uaidh a fhaigheann muid Thursday.
    
 • Rinne na Lochlannaigh go leor forbartha ar bhailte in Éirinn ar nós Baile Átha Cliath, Loch Garman, Corcaigh, Luimneach agus Port Láirge.
   
 • Murab ionann is an tuairim choitianta, níor chaith na Lochlannaigh clogad adharcacha. Ba iad na Críostaithe a chum an scéal seo níos déanaí chun íomhá barbartha don Lochlannach a chruthú, le hadharca ar nós an diabhal.  

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.