Aimsir

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Turgnaimh Aimsire – Tornádó i gCrúiscín

Ar chuala tú trácht riamh ar tornádó? Is saghas stoirm atá ann nach dtarlaíonn ró-mhinic in Éirinn.  Tá tornádó déanta as gaotha fíor-láidir a rothlaíonn timpeall i scamaill feadánacha ag déanamh léirscrios ar aon rud atá sa mbealach air. 

Seo mar a dhéanann tú do tornádó féin – 

Ag teastáil uait:

  • Crúiscín le claibín
  • Uisce
  • Taespúnóg leacht níocháin
  • Taesoúnóg fínéagair

Modh: 

1)Líon an crúiscín beagnach go barr le huisce.

2) Cuir isteach an leacht níocháin agus fínéagair.  

3) Cuir an claibín ar an gcrúiscín agus croith é chun na hábhar a mheascadh. 

4) Anois úsáid gluaisne chiorclach chun an crúiscín a chroitheadh thart timpeall arís agus arís eile. Agus an t-uisce ag guairneán déantar rud ar a dtugtar cuilithe, atá cosúil le tornádó.

Weather Jokes: 

What does the cloud wear under his raincoat? 

- Thunderwear!

What do you call a grizzly bear caught in the rain?

- A Drizzly Bear

What did the cloud say to the lightning bolt? 

- You're shocking!

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Freagrai´: 1) Grianmhar 2) Scamallach 3) Ba´isteach 4) Toirneach agus Ba´isteach 5) Ba´isteach Throm 6) Sneachta