Plandaí

Tá tábhacht ag plandaí sa domhan agus ar na nithe beo a mhaireann ar ár bplainéad. Cuireann plandaí ocsaigin ar fáil agus an chuid is mó den bhia a itheann daoine ar fáil.   

Is gá go mbeadh plandaí mór agus láidir nuair a fhásann siad. Céard a theastaíonn ó phlandaí le fás?

Uisce, aer, solas, cré, teas 

Tráth na gCeist

Seo saolré lus na gréine.  An féidir leat na focail seo a chur san áit ceart ar an bplanda?

Duilleog, Peitil, Gas, Síol, Bláth, Fréamhacha, SíológCuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Turgnamh – Cuir Dath ar do Nóiníní 

Mar sin, ba chóir go mbeadh a fhios againn anois go súann plandaí uisce trí na fréamhacha?  Bogann uisce tríd an gas agus isteach sna duilleoga agus bláthanna.

Tarlaíonn sé seo fiú má tá bláth bainte agus na fréamhacha imithe. Conas sin?  Gheobhaidh tú amach á dhéanamh seo. 

Ag teastáil uait: 

  • Bláthanna bána m.sh nóiníní (Is féidir leat bláthanna móra a úsáid freisin ar nós criosantamaim, rósanna nó lus na gile)
  • Dathúchán Bia 
  • Uisce
  • Crúiscín beag nó gloine, nó coimeádán beag, chun na nóiníní a choinneáil, ag déanamh cinnte go bhfuil na gais díreach agus nach bhfuil siad lúbtha. 

Céard atá le déanamh agat:

1) Téigh agus pioc roinnt nóiníní. Bí cinnte go bhfuil gas fhada orthu.  

2) Cuir isteach i gcoimeádán beag iad atá líonta le huisce.   

3) Cuir trí braoiníní de dhathúchán bia isteach san uisce.

4) Fág thar oíche é.

Toradh:  

Tosaíonn dath na bpeitil bhána ar na nóiníní ag athrú go pé dath atá san uisce, iad ag éirí nios dorcha má fhágann tú istigh níos faide iad.

Cén fáth go n-athraíonn an dath ar na peitil? Tarlaíonn sé toisc go bhfuil an bláth ag tarraingt uisce tríd an gas agus á sholáthar chuig na peitil.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagraí: a) síol b) síológ c) duilleog d) fréamhacha  e) gas f) peiteal g) bláth