Tasc Casta

 

 Roghnaigh lá agus déan iarracht gan aon leictreachas a úsáid, ag tosnú chomh luath agus a dhúisíonn tú ar maidin.

Is féidir le duine éigin eile sa teach a bheith páirteach freisin, agus féach cé agaibh gur féidir leo an tréimhse is faide a chaitheamh gan aon rud leictreach a úsáid.

Is bealach maith é chun taithí a fháil ar an saol mar a bhí in Éirinn ins na 1920daí sular tháinig leictreachas.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.  

Púicín Plúchta

Tá leictreachas rí-thábhachtach inár saol laethiúil, ach fiú sa lá atá inniu ann teipeann ar an leictreachas ó am go chéile. Tarlaíonn sé seo go hiondúil de bharr stoirmeacha ag scriosadh na línte cumhachta agus tugtar 'lándorchú' air.  

Gheobhaidh tú barúil mhaith ón gcluiche faoin chaoi a bhraitheann sé nuair a múchtar na soilse!  Tá leaganacha gur féidir a imirt amuigh faoin aer nó taobh istigh, mar sin bain triail astu araon ag braith ar an aimsir agus an spás atá agat!

LASMUIGH (3+ IMREOIRÍ)

1) Faigh píosa éadach gur féidir púicín a dhéanamh as.  Is féidir scairf bheag a úsáid.

2) Roghnaigh duine le bheith ar an té gur theip ar a gcuid leictreachas agus cuir an púicín orthu ionas nach féidir leo aon rud a fheiceáil.

3) Déan cinnte nach bhfuil aon rud sa mbealach orthu a d'fhéadfadh tuisle a bhaint astu!

4) Tá 60 soicind ag an duine atá ag caitheamh púicín chun breith ar na hiomaitheoirí eile. Nuair a bheirtear ar dhuine seasann siad amach go leataobh agus tá siad amuigh as an gcluiche.

5) Ba chóir go bhfanfadh na himreoirí eile chomh ciúin agus is féidir le linn an chluiche, ach is féidir leo gleo a dhéanamh má cheapann siad go bhfuil nod ag teastáil ó imreoir.

6) Tagann críoch leis an gcluiche nuair atá gach duine i ngreim, ansin roghnaítear duine nua chun an púicín a chaitheamh.

LAISTIGH (2+ IMREOIRÍ)

1) Maraon leis an gcluiche eile, faigh píosa éadach gur féidir púicín a dhéanamh as agus roghnaigh duine gur theip ar a gcuid leictreachas agus cuir púicín orthu ionas nach féidir leo aon rud a fheiceáil.

2) Roghnaigh gnáthrudaí ó thimpeall an tí, 10 gcinn ar a laghad, agus bíodh siad réidh. Is féidir níos mó ná 10 a roghnú más mian leat.

3) Cuir 60 soicind ar an amadóir, agus sín na rudaí chuig an té atá ag caitheamh púicín, ceann amháin ag an am, agus comhair cé mhéad gur féidir leo a aithint i gceart laistigh den sprioc ama.

4) Breac síos an scór a fhaigheann siad, ansin is féidir leis an duine eile rudaí difriúla a roghnú agus tosaíonn an cluiche arís.

5) Tá an bua ag an duine leis an scór is airde.

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.