Homafóín

Focail is iad Homafóín a bhfuil na fuaimeanna céanna acu s' atá ag focail eile ach go bhfuil brí difriúil acu, agus litriú difriúil acu go minic freisin.

Déan dhá fhocal Béarla a phéireáil a bhfuil an fhuaim céanna acu ach brí difriúil: 

  

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Tráth na gCeist

Is féidir linn na homafóin a chleachtadh anois.  Lion na bearnaí ag úsáid na focail ceart. 

Lion na bearnai´ le: There, their, and they're 

1) _______ are thirty students in our class.

2) The twins are nine tomorrow, _________ having a party. 

3) John and Julie were late for school, _______ car broke down.

4) Jack and Zoe aren’t coming to training, _______ feeling sick.

Lion na bearnai´ le: To, Too, and Two

5) Great! I’m going to Wexford for my holidays ___.

6) I have one brother and ___ sisters.

7) Max would love ___ go and visit his granny. 

8) My Dad has that jumper ____.  

Lion na bearnai´ le: Were, wear, where and we’re

9) I ____ my track suit playing sport.

10) Karl and Leo ____ at the cinema last night 

11) ____ all going to the zoo tomorrow.

12) ____ is the TV remote control?

13) The children ____ jumping on the trampoline.

Riddles

- What has lots of teeth but cannot chew?

- What has four wheels and flies?

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Quiz 1:  Right & write, night & knight, eight & 8, mail & male, aunt & ant, pair & pear, hair & hare, flour & flower, waist & waste, sun & son. 

Quiz 2 Answers: 1) There 2) They're 3) their 4) They’re 5) too 6) two 7) to 8) too 9) wear 10) were 11) We’re 12) Where 13) were

Riddles:  A comb, a bin lorry.