Manglam Bradáin

Tá a fhios ag scéalaí maith conas scéal a insint san ord ceart. An féidir leatsa na habairtí thíos faoi scéal an Bhradáin Feasa a scagadh agus a chur in ord? (Freagraí ag bun na bileoige gníómhaíochta):

1) Éirinn an fear Finnéagas ba chríonna B'é in 

2) Finnéagas ar feasa a rug an mbradán

3) Fionn an mbradán ordóg a Dhóigh ar

4) Finnéagas an t-iasc Fionn roimh Bhlas

5) Fionn ar eolas bhí an domhan rud ar gach ag

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Téigh ag iascach!

Seo cluiche cártaí a bhfuil an-tóir air, do bheirt imreoirí níos mó agus níl ag teastáil ach gnáth paca cártai, peann agus páipéar chun an scór a choinneáíl.

Conas é a imirt:

1) Tugtar amach 5 cárta (béal faoi) do gach imreoir.

2) Fágtar na cártaí eile, béal sios, i gcarnán míshlachtmhar idir na himreoirí. Tá na himreoirí ábalta a gcártaí féin a fheiceáil ach níl aon duine eile.

3) Sula dtosaíonn an cluiche, fágann gach imreoir aon phéírí atá acu síos agus faigheann siad pointe do gach péire.

4) Ag tosnú leis an imreoir is óige, cuireann an t-imreoir sin ceist ar dhuine eile, "An bhfuil ____ agat" Ba chóír go mbeadh an cárta a d'iarr siad ina seilbh acu féin.

5) Má tá an cárta ag a céile comhraic, caithfidh siad é a thabhairt don imreoir a fhaigheann pointe as ucht péire a dhéanamh. Muna bhfuil an cárta ag a gcéile comhraic, déarfaidh siad "TÉIGH AG IASCACH!"

6) Téann an iomaitheoir 'ag iascach" trí cárta amháin a thógáil, béal síos, ón gcarnán míshlachtmhar. Más féidir leo péire a dhéanamh, faigheann siad pointe agus fágann siad síos é.

7) Muna bhfuil aon chártaí fágtha ag imreoir, tógann siad cúig cinn ón gcarnán míshlachtmhar.

8) Tá an bua ag an imreoir leis an méid is mó pointí nuair atá na cártaí uilig imithe.

Fishy Funnies

What did the shark say after eating a clown fish?  That tastes a little funny.

Why don't fish like football?  They’re scared of the net.

What do sea monsters eat?  Fish and Ships!

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

[Freagraí - Manglam Bradáin: B'é Finnéagas an fear ba chríonna in Éirinn / Rug Finnéagas ar an mBradán Feasa / Dhóígh Fionn a ordóg ar an mbradán / Bhlas Fionn an t-iasc roimh Finnéagas / Bhí gach rud ar an domhan ar eolas ag Fionn]