Cluiche: Ag Insint Ama 

Seo cluiche spraíúil chun an t-am a rá i nGaeilge a chleachtadh.  Séárd a theastaíonn uait ná dísle, dhá licin, agus ar a laghad beirt imreoirí.

 • Tosaíonn gach imreoir ag an Tús.
 • Caitheann Imreoir 1 an dísle agus bogann siad chun cinn an méid céímeanna atá ar an dísle.
 • Má stopann tú ar spás le clog air, scairt amach an t-am atá le feiceáil i nGaeilge.
 • Má stopann tú ar chearnóg a deireann 'Caill Amach ar Chasadh', sin díreach a tharlaíonn!.
 • Caitheann an chéad duine eile an dílse ansin agus ar aghaidh libh go mbaineann duine eigin an ‘Deireadh’ agus is iadsan an buaiteoir!

Saol Laethúil: Cárta Poist 

Scríobh cárta poist chuig cara nó gao leat, ag insint dóibh faoi na rudaí a bhíonn ar siúl agat ar ghnáth lá. Seo roinnt briathra úsaídeacha gur féidir a úsaíd, a luaigh Clíona i gceacht an lae inniu:

 • Éirim
 • Ithim
 • Breathnaíonn mé
 • Téim
 • Rithim
 • Feicim

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.