Amhrán Timthriall an Uisce

Seo roinnt liricí spraíúla chun cabhrú leat a bheith ábalta cuimhneamh ar an gceithre stáitse de thimthriall an uisce. Tá an fonn bainteach leis an sean-amhrán dár teideal 'Locomotion'. 

B’fhéidir go bhfuil cur amach ag do thuismitheoir/caomhnóír ar an amhrán agus is féidir leo an fonn a mhúíneadh duit, ach muna bhfuil déan cuardach ar líne agus éist ar dtús ionas gur féidir leat na focla nua seo a chanadh ina theannta. Agus más mian leat is féidir damhsa timthriall an uisce a chumadh freisin!

Tá an t-uisce ag dul tríd timthriall an uisce
Seo linn uisce, bí ag imeacht ina ghal.

Iontaíonn uisce ina ghal é ar bharr na gaoithe,
Seo linn uisce, seo comhdlúthú duitse.

Ansin titeann an bháisteach, sin frásaíocht
Sníonn uisce isteach sa talamh, insíothlú atá ann.

Seo linn, seo linn, déan imthriall an uisce arís.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Gníomhaiocht:

Anois agus tú i do shaineolaí faoin timthriall uisce, cén fáth nach líonann tú isteach an ceithre stáiste atá sa léaráid thíos ag cuimhneamh ar na rudaí a d'fhoghlaim tú. Agus bíodh spraoi agat leis na jócanna uisce!

Water Jokes 

What did the sea say when the water evaporated?  It will be mist.

What is a Queen's favourite type of precipitation? Reign!

What did the condensation say to the cloud when it kept nagging him?  Just drop it.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.