Scríofa

Le scéal maith a scríobh caithfidh tú na rudaí seo a leanas a oibriú amach - 

  • Carachtair
  • Suíomh
  • Fadbh
  • Réiteach 
  • Tús 
  • Lár
  • Críoch

Seo bileog oibre a chabhróidh leat a bheith ag smaoineamh faoi do charachtar:

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Scéal Fillte Greannmhar

Níl ag teastáil ach píosa páipéir, peann luaidhe nó peann, agus roinnt daoine chun imirt leo, dá mhéad é is amhlaidh is fearr é! 

Conas é a imirt:

Cuireann duine amháin tús leis an gcluiche trí cúpla líne a scríobh síos chun tús a chur leis an scéal. Filleann siad an páipéar ionas nach féidir leis an chéad duine eile ach an líne deiridh atá scríofa a fheiceáil agus cuireann siad ar aghaidh chucu é. 

Léigheann an chéad duine eile an líne dóibh féin agus cuireann siad leis an scéal le smaointe dá gcuid féin, ansin filleann siad an páipéar arís, ionas nach féidir leis an chéad duine eile an líne deiridh a léamh agus cuireann siad ar aghaidh chucu é.

Leanann sibh ar aghaidh mar sin go dtí go gceapann sibh go bhfuil an scéal sách fada, agus ansin caithfidh an duine deiridh cúpla líne a scríobh chun an scéal a chríochnú.

Oscail amach an leathanach, léigh os ard agus bí réidh le gáire mór a dhéanamh faoin amaidí atá scríofa. Go hiondúil bíonn na scéalta thar a bheith greannmhar. 

Bainigí sult as!

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.