Conas atá tú?

An féidir leat pictiúr a tharraingt faoi chonas atá tú ag mothú inniu?  Cén cineál dathanna an féidir leat a úsáid chun do chuid mothúcháín a léiriú?

Is cuma má bhíonn tú ag mothú ceart go leor, go maith, brónach, imníoch nó eaglach, tá sé tábhachtach i gcónaí do chuid mothúcháín a roinnt leis na daoine go bhfuil tú ceanúil orthu.  

An féidir leat a shamhlú conas atá do chlann ag mothú inniu?   Cuir ceist orthu faoina gcuid mothúcháín chun a fháil amach an bhfuil an ceart agat.

Seo roinnt smaointe chun do aigne a choinneáil sona agus slaíntiúil.  

A bhuíochas do Twinkl.ie

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.