Déan Ealaín: Hata Haitéír Craiceáilte & Boinéad Na Cásca

Seo an bealach chun an hata Haitéir Craiceáilte agus Boinéad na Cásca a rinne Clíona i gceacht an lae inniu a dhéanamh. 

Séard a theastaíonn uait:

 • Cárta
 • Péint dubh/dearg/bándearg/buí
 • Siosúr
 • Pritt Stick
 • Stáplóir
 • Gliú PVA
 • Páipéar Nuachta
 • Balún
 • Sreangán
 • Rialóir
 • Bláthanna / Ribíní srl. don maisiúchán.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Conas é a Dhéanamh: Hata Chluasa Coinín an Haitéir Craiceáilte

Dírigh ar dtús ar an hata chluasa coinín a dhéanamh:

1) Tomhais do cheann tri píosa sreangán a chasadh timpeall do cheann os cionn barr do chluasa.

2) Tomhais faid an píosa sreangán le do rialóir agus ansin faigh píosa cárta ard atá an tomhais céanna. Ba chóír do fhaid an chárta agus ní an leithead/airde a bheith ar comhthomhais le faid an tsreangáin. 

3) Fill an cárta trasna agus greamaigh é nó úsaíd stáplóir chun sorcóír a dhéanamh san áit a dtagann an dá cheann le chéile.

4) Pioc an dath gur mhaith leat don hata agus péinteáil an sorcóír ag an tráth seo.

5) Ansin, leag an sorcóír síos ar bhileog cárta agus marcáil amach cruth na duilleoige, chomh maith leis na liopaí a bhéas tú ag téipeáil nó gliúáil laistigh den sorcóir chun an hata a dhéanamh.

6) Tosnaigh ag gearradh ó thart ar 2 orlach amach ón gciorcal sorcóir atá tarraingthe agat (murach sin beidh an duilleog an tomhais céanna leis an hata agus ní bheidh sé ag gobadh amach!) Gearr taobh istigh de chiorcail an tsorcóra freisin, ag dul timpeall ar mharcanna na liopaí agus ag déanamh cinnte nach ngearrann tú amach iad.

7) Greamaigh é seo leis an sorcóír, trí na liopaí a ghreamú le téip nó gliú don taobh laistigh.

8) Péinteáil an duilleog pé dath is mian leat. Is féidir leis a bheith ar an dath céanna leis an sorcóir nó go hiomlán éagsúil.

9) Is féidir leat cárta le dath difriúil nó ribín nó fabraic a úsaíd chun banda a dhéanamh don hata!

10) Chun críochnú, caithfidh muid na cluasa coinín a dhéanamh! Greamaigh cárta bán le chéile cúl le cúl agus cuir beagán péínt bándearg istigh ina lár.

11) Cuir na cluasa ins an banda agus lúb ceann acu ionas go mbeidh sé liobarnach, más maith leat!

Conas é a Dhéanamh: Bionéad Na Cásca

Níl le déanamh ach na céimeanna céanna ó 1 go 6 atá thuas a leanúint agus ansin is féídir leat do hata a dhéanamh pé airde is mian leat. An coincheap a bhaineann le Boinéad na Cásca ná gur chóír go mbeadh sé lán de ribíní, sicíní, bláthanna, nó aon rud áthasach gur féidir leat a aimsiú, mar sin bígí cruthaitheach! 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.