Cinnte, Is Do´cha, Dodhe´ant!

Séard is Dochúlacht ann ná an toradh is dócha a bheidh ar rud éigin. 

Seo cuid de na focla a úsáidtear agus muid ag caint faoin seans go dtárlóidh rud éigin. 

Cinnte: Tá rud éigin chun tárlú go cinnte, m.sh is cinnte go mbeidh an ghrian ag dul faoi anocht. 

Is Dócha: Tá seans maith go dtarlóidh rud éigin seachas a mhalairt, m.sh is dócha gurb é an duine is tapúla a bhuafas an rás. 

Ní Dócha: Tá níos lú seans ann go dtarlóidh rud éigin seachas a mhalairt, m.sh ní dócha go mbeidh sé ag cur sneachta i mí Meitheamh.  

Dodhéanta: Níl seans faoin spéir go dtarlóídh rud éigin, m.sh tá sé dodhéanta go mbeidh bó ag léim thar an ghealach.

 

Tráth na gCeist

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Cluiche Áidh – Cloch Páipéar Siosúr...agus cor ann

Tá a fhios ag go leor agaibh conas cloch páipéar siosúr a imirt cheana féin, mar sin cén fáth nach gcuireann muid leis chun píosa spraoi a bheith againn.

  • Faigh imreoir chun imirt ina choinne.
     
  • Smaoinigh ar liosta breithe spraoi le n-imirt (ná bíodh siad gránna nó contúirteach!). Scríobh síos an liosta breithe, gearr amach iad agus cuir isteach i mála nó bosca iad. 
     
  • Is é an t-imreoir is túísce a bhuann trí cluiche a thugann leo an chéad bhabhta. Caithfidh an té nach mbuann breith a roghnú le n-imirt ón mála. 
     
  • Seo roinnt smaointe do bhreithe le n-imirt:

                         - Déan an damhsa flas ar feadh 1 nóiméad agus tú ag feadaíl "Twinkle, twinkle little star"

                         - Déan aithris ar dhuine ó do chlann. 

                         - Cas I'm a little teapot

                         - Faigh boladh ó stoca do chéile comhraic

                         - Réitigh sóláistí don bhuaiteoir.

                         - Cas amhrán agus tú ag folcadh do bhéal le huisce.

                         - Téigh lasmuigh agus cas an cúrfá de "Let it go", chomh hard agus is féidir leat. 

                         - Tá cead ag an buaiteoir aghaidh an duine eile a phéinteáil.  

                         - Lig ort féin gur sicín aonchosach tú ag breith ubh ar feadh 1 nóiméad. 

                         - Faigheann an buaiteoir cead ciúb oighir a chur síos cúl na droma a gcéíle comhraic agus tá cead é a fhágáil ann ar feadh 30 soicind. 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.