Achoimre

Is féidir táirgí úsáideacha a dhéanamh as bruscar trí athchúrsáil. Spárálann sé fuinneamh agus laghdaíonn sé an truailliú. Ní thógann sé ach cúpla nóiméad chun plaisteach, gloine agus coimeádáin stáin a shruthlú agus chun cairtchlár a chur in eagar, mar sin ná déan dearmad - laghdaigh, athúsáid agus athchúrsáil! 

Nod: Tá cuid de na focla droim ar ais agus trasnánach!

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Gníomhaíocht Ealaíne: Éisc CD 

Ní féídir CDanna ná DVDanna a athchúrsáil.  Mar sin in ionad iad a chaitheamh sa bhruscar , cad faoi iad a úsáid chun píosa ealaíne a dhéánamh? 

Séard atá ag teastaíl uait:

  • 2 CDanna / DVDanna nach bhfuil de dhíth
  • Cárta
  • Marcóir buan & marcóírí / pinn luaidhe daite
  • Siosúr
  • Gliú Pva
  • Téip ghreamaitheach
  • Sreangán / ribín
  • 2 súíle gúglacha (níl sé riachtanach)
  • Pé rud eile is maith leat chun do iasc a mhaisiú m.sh seacain, gealra, greamáin.

1) Leis an marcóír buan, tarraing gainní ar an taobh lonrach den dá CD

2) Tarraing cruthanna, cosúil leis na cinn sa phictiúr, don 2 eite, eireaball agus beola.  Dathaigh iad ar chaon taobh agus gearr amach iad.

3) Ag braith ar cé chomh fada síós ar mhaith leat do iasc a bheith crochta, gearr píosa sreangán san fhad a theastaíonn uait; lúb é agus greamaigh é síos an taobh neamh-lonrach den CD. Greamaigh air na heití, eireaball agus beola le gliú.  

Clúdaigh an taobh neamh-lonrach le gliú agus greamaigh air an CD eile. Lig dó triomú. Cuir súil gúglach (nó súil gearrtha as píosa páípéír) ar chaon taobh den iasc díreach os cionn na beola. 

 

4) Úsáid leath de bhileog cairtpháipéar A4 do na heití, ar nós fean, a théann trí lár an CD. Dathaigh isteach ar an dá thaobh é agus cuir fillteacha ann ar nós fean. Fáisc trí lár an CD é go mbíonn na heití cothrom. Oscail amach an cárta chun na heití a dhéanamh níos mó.

5) Croch do iasc i bhfuinneog, nó in áít éígin go mbeidh loinnir an tsolais air chun go mbeidh tuar ceatha ag soilsiú timpeall do sheomra. 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.