Gníomhaíocht: Cé Atá Ann?

Seo cluiche do bheirt imreoirí

ULLMHAIGH AN CLUICHE:

 • Priontáil trí chóip de na cártaí thíos.  
 • Beidh cóip amháin ag gach imreoir leis na híomhánna de na ceiliúráin air.  
 • Maidir leis an tríú cóip, gearr amach gach duine, cuir filleadh ann ionas nach féidir leat a dhéanamh amach cé atá ann, agus cuir isteach i mbabhla é.
 • Ba chóír go mbeadh 12 píosa páipéir fillte agat sa mbabhla tar éis duit iad a ghearradh amach.  
 • Munar féidir leat iad a phiontáil, cén fáth nach gcruthaíonn tú do chluiche féin trí carachtair a tharraingt tú féin? Déan cinnte go bhfuil siad daite isteach mar ní oibreoidh an cluiche muna bhfuil!

CONAS É A IMIRT: 

 • Tá a mbileog féin le íomhánna na gceiliúráin ag gach imreoir amach os a gcomhair agus tógann siad píosa páipéir amháin an duine amach as an mbabhla.
 • Cuireann Imreoir 1 tús leis an gcluiche le ceist "Tá" / "Níl" a chur faoi charactar Imreoir 2. 
 • Seo roinnt ceisteanna a d'fhéadfadh a bheith úsáídeach chun an cluiche a imirt, ach déan iarracht roinnt a chumadh tú féin freisin:

             - An bean/cailín í?
             - An fear/buachaill é?
             - An bhfuil gruaig rua/dubh/fionn/donn/liath air/uirthi?
             - An bhfuil súile glasa/gorma/donna/liatha/dubha aige/aici?
             - An bhfuil sé/sí ard?
             - An bhfuil sé/sí íseal?
             - An bhfuil sé/sí sean?
             - An bhfuil sé/sí óg?
             - An bhfuil sé/sí are an teilifís?

 • Má deireann Imreoir 2 "Tá" is féidir le Imreoir 1 an duine/daoine nach gceapann siad atá ann, a chlúdach le licín (nó aon gnáthrud beag) chun roghanna a chur as an áireamh.
   
 • Ansin cuireann Imreoir 2 ceist ar Imreoirr 1, agus leanann an cluiche ar aghaidh mar sin go bhfuil an tomhais ceart agus an bua faighte ag imreoir.  Is féidir leat srian a chur ar líon na gceisteanna chun an cluiche a dhéanamh níos deacra, mar shampla, níl cead ag gach imreoir ach 5 ceist a chur.

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Jokes

Cén fáth nach bhfuil tú in ann balún a thabhairt do Elsa?  

- Mar tá si chun lig dó.

Who designs houses for people in the Gaeltacht? 

- Dermot Bannon-tí

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.