Buillí sa Nóiméad

Céard a tharlaíonn le do chroí nuair a bhíonn tú ag déanamh aclaíochta? Gheobhaidh muid amach.

  

Déan taifead ar do ráta croí, roimh agus tar éis aclaíochta, i dtábla cosúíl leis an ceann thíos.

Ba chóir go mbeadh ráta croí an duine fásta atá ar a shuaimhneas idir 60 agus 100 buillí sa noiméad agus ba chóir buille an chroí I bpáiste a bheith idir 70 agus 100bsn agus nuair atá siad i mbun aclaíochta ba chóír go mbeadh ardú suntasach ar an ráta sin.

An bhfuil difríochtaí ins na rátaí croí éagsúla atá ag do chlann?

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Oideas Sláintiúil

Tá sé deacair a lán aclaíochta a dhéanamh nuair a bhíonn orainn fanacht istigh, ach is féidir linn iarracht a dhéanamh a bheith folláin trí neart torthaí agus glasraí a ithe, agus gan a bheith ag ithe an iomarca dramhbhia.

Caoineog Sméara Blasta – (tá dóthain 2 ann)

Comhábhair:  

  • 250g sméara measctha reoite
  • 250g iógart éádrom (m.sh sú talún, fanaile, nádúrtha),
  • 250ml bainne
  • 2 taespúnóg mheala (roghnach)

Modh: 

Make sure a parent is supervising. 

1) Bí cinnte go bhfuil tuismitheoir i mbun maoirseachta.

2) Úsáid cuamscóír chun na sméara, an iógart agus an bainne a chumasc le chéile.

3) Doirt isteach i 2 ghloine.

4) Croith steall bheag meala air.

5) Bain sult as!

  

Jokes

Why did the orange stop in the middle of the road?  

- Because it ran out of Juice


Why did the banana go to the doctor?  

- It wasn't peeling well.  


Knock Knock

Who’s there?

Lettuce

Lettuce who?

Lettuce in and you’ll find out!

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.