Builli´ sa No´ime´ad

Ce´ard a tharlai´onn le do chroi´ nuair a bhi´onn tu´ ag de´anamh aclai´ochta? Gheobhaidh muid amach.

  

De´an taifead ar do ra´ta croi´, roimh agus tar e´is aclai´ochta, i dta´bla cosu´i´l leis an ceann thi´os.

Ba cho´ir go mbeadh ra´ta croi´ an duine fa´sta ata´ ar a shuaimhneas idir 60 agus 100 builli´ sa noime´ad agus ba cho´ir buille an chroi´ I bpa´iste a bheith idir 70 agus 100bsn agus nuair ata´ siad i mbun aclai´ochta ba cho´i´r go mbeadh ardu´ suntasach ar an ra´ta sin.

An bhfuil difri´ochtai´ ins na ra´tai´ croi´ e´agsu´la ata´ ag do chlann?

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Oideas Sla´intiu´il

Ta´ se´ deacair a la´n aclai´ochta a dhe´anamh nuair a bhi´onn orainn fanacht istigh, ach is fe´idir linn iarracht a dhe´anamh a bheith folla´in tri´ neart torthai´ agus glasrai´ a ithe, agus gan a bheith ag ithe an iomarca dramhbhia.

Caoineog Sme´ara Blasta – (ta´ do´thain 2 ann)

Comhábhair:  

  • 250g sméara measctha reoite
  • 250g iógart éádrom (m.sh sú talún, fanaile, nádúrtha),
  • 250ml bainne
  • 2 taespúnóg mheala (roghnach)

Modh: 

Make sure a parent is supervising. 

1) Bí cinnte go bhfuil tuismitheoir i mbun maoirseachta.

2) Úsáid cuamscóír chun na sméara, an iógart agus an bainne a chumasc le chéile.

3) Doirt isteach i 2 ghloine.

4) Croith steall bheag meala air.

5) Bain sult as!

  

Jokes

Why did the orange stop in the middle of the road?  

- Because it ran out of Juice


Why did the banana go to the doctor?  

- It wasn't peeling well.  


Knock Knock

Who’s there?

Lettuce

Lettuce who?

Lettuce in and you’ll find out!

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.