Tráth na gCeist

Cé acu díobh seo atá ina aonad iomlán, ina leatha, ina gceathrúna?

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Codáín Ceoil 

Séard a theastaíonn uait 4 Ghloine, spúnóg, dathúchán bia nó rud éigin chun dath a chur san uisce m.sh coirdial nó péint

1) Líon suas an chéad gloine 1⁄4 lán.

2)  Dara gloine - 2/4's (1⁄2) lán.

3)  Tríú gloine - 3⁄4’s lán.

4)  Ceathrú gloine - lán go béal.

5)  Cuir braon beag de na dathúcháin bia éagsúla i ngach gloine.

6)  Cum cúpla port and scríobh síos iad ionas gur féidir leat iad a sheinm arís má bhíonn siad go maith m.sh dearg, dearg, gorm, gorm, corcra, dearg, dearg, corcra, buí srl Nó cuir uimhir ar na gloiní 1, 2, 3, 4 muna bhfuil dathanna agat.

Nuair atá tú an-scil agat le 4 ghloine, bain triail as 8 ngloine.

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagraí – Píotsa=ceathrú, Croí=Leath, Cáca=Leath, Straoiseog= Iomlán