Tráth na gCeist

Cé acu díobh seo atá ina aonad iomlán, ina leatha, ina gceathrúna?

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Coda´i´n Ceoil 

Se´ard a theastai´onn uait 4 Ghloine, spu´no´g, dathu´cha´n bia no´ rud e´igin chun dath a chur san uisce m.sh coirdial no´ pe´int

1) Li´on suas an che´ad gloine 1⁄4 la´n.

2)  Dara gloine - 2/4's (1⁄2) la´n.

3)  Tri´u´ gloine - 3⁄4’s la´n.

4)  Ceathru´ gloine - la´n go be´al.

5)  Cuir braon beag de na dathu´cha´in bia e´agsu´la i ngach gloine.

6)  Cum cu´pla port and scri´obh si´os iad ionas gur fe´idir leat iad a sheinm ari´s ma´ bhi´onn siad go maith m.sh dearg, dearg, gorm, gorm, corcra, dearg, dearg, corcra, bui´ srl No´ cuir uimhir ar na gloini´ 1, 2, 3, 4 muna bhfuil dathanna agat.

Nuair ata´ tu´ an-scil agat le 4 ghloine, bain triail as 8 ngloine.

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagrai´ – Pi´otsa=ceathru´, Croi´=Leath, Ca´ca=Leath, Straoiseog= Iomla´n