Achoimre

Chun achar do chiorcal a thomhais: 

 • Roinn an ciorcal ina cheithre chuid
   
 • Roinn gach ceathrú i dtrí chuid ionas go bhfuil dhá chuid déag agat ina iomláine. 
   
 • Gearr amach na píosaí agus déán cruth dronuilleogach astu.    
   
 • Faigh achar na dronuilleoige nuair a iolraíonn tú an fad faoin leithead.
   
 • Cén freagra a fuair tú do achar an chiorcail?

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Gníomhaíocht – Cleas Draíochta 

Conas a théann tú isteach i bPoll i bPíosa Páipéir

Ar mhaith leat dul i bhfeidhm ar do chlann le cleas cúláilte? Níl ag teastáil don ceann seo ach siosúr agus píosa páipéir.

 1. Fill píosa páipéir ina dhá leath cosúil le leabhar. 
 2. Gearr isteach sa taobh fillte ar barr, thart ar 1 cm ó imeall na láimhe clé, agus gearr trasna díreach chuig an taobh eile den pháipéar, ach STOP 1 cm ón deireadh, ná gearr síos an bealach ar fad.
   
 3. Iontaigh thart an páipéar chuig an taobh oscailte den pháipéar fillte agus tosnaigh ag gearradh trasna thart ar 1cm ón gearradh deiridh.. Stop ag gearradh 1cm ón imeall ar an taobh eile. 
   
 4. Iontaigh ar ais an páipéar chuig an taobh fillte, agus lean ag gearradh ar an dá thaobh go dtagann tú chuig an deireadh. Tá sé tábhachtach na gearrtha a choinneáil 1cm óna chéile agus i gcónaí stop ag gearradh 1cm ón taobh eile den pháipéar. 
   
 5. Ar feadh na taoibhe fillte den pháipéar ba chóír go mbeadh sraith lúbanna agat. Ag tosnú ar an dara lúb, gearr ar feadh na líne fillte go dtí go dtagann tú chuig an ceann deiridh. NÁ gearr an chéád lúb ná an lúb deiridh. 
   
 6. Tarraing an páipéar óna chéile go cúramach. Ba chóír go mbeadh lúb mór fiarláín agat. Bain triail as do chorp a chur tríd an lúb.

   
 7. Ague é seo cleachtaithe agat roinnt uaireanta ba chóír go mbeadh tú ullamh chun an cleas a dhéanamh ós comhair do chlann. Fiafraigh dóibh an gceapann siad an féídir leat poll a ghearradh i bpáipéar agus dul tríd. Ní chreidfidh siad go mbeidh tú ábalta é a dhéanamh. 

Conas a oibríonn sé? Ní draíocht é, ní dhearna tú an páipéar níos mó.  Tá an t-achar céanna ag do phíosa páipéir ar feadh an ama, ach trí an pháipéar a ghearradh, rinne tú imeall a bhí i bhfad níos faide. 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.