Seo iad na ceithre nóta ar fhoghlaim muid fúthu

Bain triail as bualadh bos a dhéanamh in éineacht leis an rithim sa dá bharra ceoil seo

Anois, is fútsa atá sé do rithim féin a chumadh. Inis dúinn conas a éiríonn leat.

Gníomhaíocht

Chun druma /croiteoir a dhéanamh

Beidh canna stáin ag teastáil – cosúil le ceann a bheadh sa teach do phónairí mar shampla, do chaife, do bhainne foirmle nó do ghrán milis (bí cúramach nach bhfuil aon chiumhais ghéar air). Chomh maith leis sin, beidh rís, balún agus siosúr uait.

Ar dtús, cuir an rís isteach sa channa glan. Is féidir rudaí eile a úsáid freisin – coirníní, pasta, lintilí, sicphiseánaigh – agus tiocfaidh torann difriúil as an druma ansin. Gearr deireadh an bhalúin de (an chuid a séideann tú isteach ann) agus sín an chuid eile go deas teann thart ar bhéal an channa. Anois, aimsigh rud éigin ar féidir iad a úsáid mar bhataí druma, mar shampla pinn luaidhe nó cipíní itheacháin. Anois croith agus buail an druma in éineacht leis an rithim.

Rud eile is féidir a dhéanamh ná an bata druma a bhogadh siar is aniar ar na cnapáin ar an gcanna. Ba cheart go dtiocfadh fuaim ghreannmhar as.

Jócanna

Cén fáth a ndeachaigh an cailín suas an dréimire chun amhrán a chasadh?
- Chun teacht ar ná nótaí arda.

Cuireann cineál faoi leith ceoil eagla ar bhalúin, céard é féin?
- Popcheo

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.