Fad

Úsáid marcóír, pinn luaidhe, maidí líreacáín, do lámh, cos, nó rud ar bith, mar aonad tomhais chun airde do theaghlach, seomraí i do theach, nó pé rud is mian leat a thomhas. Cé acu an duine is airde? Cad é an seomra is leithne? Srl.

Úsáid Tábla mar seo le do chuid tomhais a thaifead.

Tomhaiste          Fad i bPinn Luaidhe        
m.sh Deirfiúr 7
Mise ?
Mam ?
Deartháir

Abair linn cén rud nó duine a thomhas tú, cad a d'úsáid tú chun iad a thomhas agus cén torthaí a fuair tú. Go n-éirí libh!

Fíricí Spraoi faoi Shioráif

An bhfuil a fhios agat gurb é an Sioráf an t-ainmhí is airde ar domhan?

Is féidir le Sioráif a bheith suas le 6 mhéadar ar airde. Sin timpeall 32 peann luaidhe ar airde! Níos airde ná bus dhá stór.

In aineoinn a gcuid airde ollmhór, mar a thárlaíonn sé tá an Sioráf ábalta rith go han-tapaidh. Is féidir leo luas 56km san uair a bhaint amach.

Tá teanga fhada gorm ag an Sioráf. Is féidir leis an teanga a bheith suas le 50cm ar fhad. Maireann sioráif i dtíortha fhíorthe na hAfraice, agus toisc go bhfuil teanga gorm acu ní fhaigheann siad dóite ag an ngrian nuair a chuireann siad a dteanga amach chun ithe.

Codlaíonn siad ina sheasamh agus díreach ar feadh tamaill bhig.

Is féidir le Sioráif maireachtáíl thart ar 25 bliain san fhiántas.

Don chuid is mó itheann siad duilleoga ón gcrann deilgneach Acáise.

Úsáideann na Sioráif fireann a gcloigne agus muiníl le dul i mbun troda. Luascann siad a muineál go han-tapaidh, ag bualadh a gcéile comhraic le buillí móra lena gcloigeann.

Tarraing pictiúr de Shioráf agu seol chugainn bhur niarrachtaí. Iarr ar do thuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chuig rte.ie/learn