Seoltóirí & Inslitheoirí

Céard is seoltóir ann agus céard is inslitheoir ann?

Más féidir leictreachas a sheoladh trí rud, glaotar Seoltóir ar an rud sin. Murar féidir leictreachas a sheoladh tríd rud ar leith, glaotar Inslitheoir air. Is seoltóir éifeachtach é miotal, ach ní seoltóirí maithe iad ábhair ar nós plaistigh. Is sampla é plaisteach de chineál inslitheora.

An bhfuil a fhios agat cén rudaí a mbeadh mar sheoltóirí maithe? Freagraí ag an mbun.

Silver spoon, 5 cent, Key, Nail, Hurley, Wool, Paper, Balloon

Turgnamh

Anois beidh roinnt spraoi againn ag cur thurgnamh eolaíochta leictreachais shimplí le chéile. Beidh cineál leictreachais i gceist sa turgnamh seo d'arb ainm leictreachas statach. Nuair a bhailíonn an-chuid leictreachais le chéile ar dhromchla rud éigin, glaotar leictreachas statach air. Glaotar leictreachas statach air toisc go bhfanann an lucht in aon áit amháin gan sruthú nó bogadh go háit ar bith eile.

Stuif a bheidh uait: ciarsúr páipéir, peann, siosúr, balún, téip ghreamaitheach

1) Tarraing taibhse ar an gciarsúr páipéir.

2) Gearr an taibhse amach.

3) Greamaigh bun na taibhse leis an mbord.

4) Líon an balún le haer agus déan é a chuimilt ar do chuid gruaige nó ar gheansaí olannach ar feadh, thart ar, 10 soicind.

5) Cuir an balún os cionn na taibhse agus breathnaigh ar an taibhse ag éirí ón mbord. Óóóóó, scanrúil.

6) Abair le do chlann gur féidir leat an táibhse a bhogadh gan lámh a leagadh uirthi nó séadadh a dhéanamh uirthi, ní chreidfidh siad thú. Nó bain geit astu agus abair leo go bhfuil mallacht ar an gciarsúr

(Freagraí an tráth na gceist – spúnóg airgid, 5 cent, eochair, tairne)

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.