Tá go leor scéalta miotais dochreidthe in Éirinn. An bhfuil a fhios agat...

1) Tá an 'Púca' i measc na gcarachtar miotaseolaíochta is mó a bhfuil eagla rompu. Creidtear gur gruagach beag atá iontú a ghléasann mar arracht uafar agus a théann amach san oíche chun sceimhle a chur ar na daoine.

2) De réir an tseanchais, d'ith an Bradán Feasa naoi gcollchnó a thit isteach sa Tobar Segais rud a thug fios an tsaoil dó.

3) De réir dealraimh tagann an t-ainm 'Leprechaun' ón leagan cainte Gaeilge "leath bhrógan" rud a chiallaíonn 'gréasaí'.

4) Creideann cuid de mhuintir na hÉireann go bhfuil feileacáin ina dteachtairí ag an sióga agus gur léíriú iad ar na haistir idir na domhain éagsúla ar thóir fios.

5) Críocha Chú Chulainn a thugtar ar Chontae Lú mar is ann a cheaptar gur tógadh Cú Chulainn.

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Gníomhaíocht: Liombó Na Laochra

Bhí sé tábhachtach go mbeadh na gaiscígh ársa sároilte agus sár-aclaí le fanacht i mbarr a réime. Tosnaigh do thraenáíl mar ghaiscíoch le cluiche do Liombó na Laochra! Tá sé níos éasca le triúr nó níos mó ach muna bhfuil dóthain daoine agat úsáid gnáthrudaí ina áit sin!

 • Coinníonn beirt greim ar maide fada ag bun agus barr ag airde an chliabhrach. Úsáid cos scuaibe fada muna féidir leat maide fada a aimsiú sa teach nó sa ghairdín.  Muna bhfuil fáil ar bheirt faigh dhá chathaoir nó cúpla bosca agus leag an maide trasna go cúramach orthu.
   
 • Cas ceol breá bríomhar agus cur tús leis an gcluiche.
   
 • Déan sealaíocht ar a chéile ag dul faoin maide gan teagmháil a dhéanamh leis. Lúb do ghlúíne a oiread agus is féidr leat ag sineadh siar de réir mar is gá.  Bí cúramach nach dtiteann tú!
   
 • Nil cead na lámha a leagann ar an urlár.
   
 • Tá an cluiche éasca ag an tús ach íslítear an maide tar éis gach babhta.
   
 • Tá a rás rite ag an té a leagann an maide, a thiteann nó a dhéanann teagmháíl leis an talamh!

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.