Athbhaile, Cobblestone, cuid a dó Dé Máirt, 29 Samhain ag 7pm.

WATCH PART ONE HERE

Scéal faoi mhuintir agus faoi phobal is ea ATHBHAILE. Is scéal é ina gcuirtear síos ar an gcaoi ar iompair Tom Mulligan teach tábhairne i lár chathair Bhaile Átha Cliath, a bhí ina theach leanna a d'osclaíodh go moch ar maidin, ina thearmann do cheoltóirí traidisiúnta ar a mbeidís ar a suaimhneas.

Baineann sé le grá mhuintir Uí Mhaolagáin don traidisiún sin agus an áit as ar fhás an grá sin, agus baineann sé freisin leis an bhfeachtas i gcoinne iarratas pleanála chun beár óstáin a dhéanamh den teach tábhairne. Le deich nó fiche bliain anuas, tá go leor forbairtí nua tagtha ar an bhfód i mBaile Átha Cliath, agus scriosadh an-chuid de na sainchomharthaí is mó a raibh gean orthu sa chathair chun áit a dhéanamh dóibh. Cé go raibh an Cobblestone ag snámh in aghaidh easa ag tráth seo na forbraíochta, d’éirigh leis ainneoin na n-ainneoin nuair a dhiúltaigh Comhairle Cathrach Bhaile Cliath cead pleanála a thabhairt, ag fógairt gur suíomh tábhachtach cultúir é. Ach ina ainneoin sin, tá todhchaí an Cobblestone fós idir dhá cheann na meá.

An Scéal

Tá teach tábhairne The Cobblestone i Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath, ina bhaile as baile do cheoltóirí traidisiúnta, idir óg agus aosta, idir cheoltóirí inniúla agus thosaitheoirí, le fada an lá. Nuair a tháinig Tom i gceannas ar an bpub sa bhliain 1987, ba theach tábhairne é a bhíodh ag oscailt go moch ar maidin do mhuintir na háite a d’oibríodh ag an margadh ann. Cúpla bliain ina dhiaidh sin agus é socraithe isteach, chinn sé cur le hoidhreacht a athar TP, ar dhuine de bhunaitheoirí Na Píobairí Uilleann é. Cuireadh todhchaí an phobail sin a chothaigh Tom i mbaol ag deireadh na bliana seo caite nuair a cuireadh iarratas pleanála d’óstán 114 seomra faoi bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Ní bheadh fágtha ag an Cobblestone ach spás i bhfad níos lú, spás a bheadh róbheag, dar le muintir Uí Mhaolagáin, chun leanúint orthu ag déanamh a bhfuil á dhéanamh acu faoi láthair.

We need your consent to load this rte-player contentWe use rte-player to manage extra content that can set cookies on your device and collect data about your activity. Please review their details and accept them to load the content.Manage Preferences


Cuirtear áit fháilteach ar fáil sa Cobblestone 7 oíche na seachtaine don iliomad ceoltóirí iontacha ilchineálacha a bhuaileann isteach. Idir na seisiúin rialta a bhíonn ar siúl agus na ceachtanna a chuirtear ar fáil ar mhaithe le daoine a ullmhú chun seinm sna seisiúin, níl bealach ar bith go bhféadfadh an Cobblestone fanacht ar an gcaoi sin mura mbeadh an spás agus an acmhainn chéanna ann. B’ionann an rud a tharla i ndiaidh sin agus ceann de na samplaí is mó de chumhacht na ndaoine a tharla i mBaile Átha Cliath nó in áit ar bith sa tír leis na blianta fada, agus ba mhór an tógáil croí don phobal é. Chuidigh an feachtas chun an Cobblestone a shábháil le haird a tharraingt ar an scéal, agus diúltaíodh don iarratas ar chead pleanála a cuireadh faoi bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Nuair a chonaic Tom Mulligan an t-iarratas ar chead pleanála ar dhoras an phub i dtosach, bhí sé réidh le glacadh lena chinniúint. Ach anois, tar éis an fheachtais a cuireadh ar bun a raibh dhá mhórshiúl ina ndeachaigh na mílte daoine ar shráideanna Bhaile Átha Cliath, os cionn 700 litir chuig Comhairle Chathrach Bhaile Átha Cliath, agus achainí a shínigh breis is 35,000 duine i gceist leis, mothaíonn sé go bhfuil dualgas air leagáid an tí tábhairne a chaomhnú do na glúnta atá le teacht. Labhraíonn muintir Uí Mhaolagáin go neamhbhalbh faoina n-aistear le bliain anuas agus an t-iontas a bhí orthu de bharr an rabharta tacaíochta a fuair siad nuair a briseadh scéal an iarratais pleanála go poiblí. Tuigeann siad freisin gur iomaí cor agus casadh a bheidh sa scéal sula mbeidh sé thart. Deir Tom go bhfuil sé cinnte de go dtiocfaidh an pub slán, mar go gcaithfidh sé a bheith dearfach faoi. Ach feiceann Pauline, bean chéile Tom, go bhfuil an imní ag cur ó chodladh na hoíche é, agus níl sí féin, ná a mbeirt iníonacha Síomha agus Méabh ná a mac Tomás, cinnte go mbeidh an Cobblestone fós ann an t-am seo an bhliain seo chugainn.

I gcás mhuintir Átha Cliath, bhí an scéal seo ina chás de chineál atá coitianta sa chathair le roinnt blianta anuas, is é sin nach ann do go leor codanna di a raibh gean agus tóir orthu níos mó. Níl ach dhá theach tábhairne fágtha i mBaile Átha Cliath a bhfuil an ceol mar chuid lárnach díobh agus a mbíonn fáilte roimh lucht an cheoil thraidisiúnta i gcónaí iontu, agus tá an Cobblestone ar cheann acu. Is iad na daoine a thugann "a drinking pub with a music problem" ar an Cobblestone atá i gcroílár an chláir faisnéise seo. Ligeann siad na ceamairí isteach chuig na seisiúin agus na ceachtanna a bhíonn ar siúl agus déanann siad machnamh ar an rud a dhéanann áit chomh speisialta sin den sainchomhartha ar leith seo i mBaile Átha Cliath, agus ar an bhfáth a bhfuil sé i gceist acu leanúint orthu ar a míle dícheall ag iarraidh é a thabhairt slán.

The second part of Athbhaile- The Cobblestone, Tuesday, 29 November, 7pm on RTÉ ONE

WATCH PART ONE HERE