Tá Síle Nic Chonaonaigh ar ais le sraith nua de Bailte agus í ar thuras arís trí bhailte fearainn na hÉireann. Tá os cionn 60,000 baile fearainn in Éirinn atá fós i gcroílár shaol na tíre sa lá atá inniu ann.

Craolfar an tsraith ag 8pm gach Déardaoin ar TG4 ag tosú ar an 15 Meán Fómhair 2022

Fiosróidh Síle an teacht aniar atá i bpobail tuaithe na hÉireann agus tabharfar léargas dúinn ar an dlúthnasc atá ag daoine lena mbaile fearainn dúchais agus ar an gcaoi a n-imríonn tírdhreacha agus traidisiúin áitiúla tionchar síoraí ar shaol daoine ó lá go lá.

Díreofar ar bhaile fearainn amháin i ngach clár, ag caitheamh seala i measc mhuintir an bhaile chun léargas a thabhairt ar phearsantacht agus ar thréithe an bhaile sin. Labhróidh Síle le cuid de dhea-chainteoirí na ndúichí éagsúla – chun ceiliúradh a dhéanamh ar nádúr agus ar shaibhreas ghnáthchaint na Gaeltachta. Mar aon leis na buntáistí, nochtfar na deacrachtaí a bhaineann le bheith ag maireachtáil sna ceantair seo, na rudaí atá ag déanamh tinnis don phobal – bánú na tuaithe, easpa seirbhísí, easpa fostaíochta, athruithe ar chúrsaí feirmeoireachta agus iascaireachta, an t-uaigneas agus bánú na tuaithe.

Is ceiliúradh ar mhórtas áite, ar phobail bheo, ar shaibhreas teanga agus ar thaobh tíre draíochtúil atá sa tsraith Bailte. Meascán den saol mar a bhí, mar atá, agus mar a bheidh. Insint thuisceanach ar shlite beatha, ar chomharsanacht, ar shaol teaghlaigh agus thar aon ní eile, an tábhacht a bhaineann le 'áit'. I measc na mbailte a dtabharfaidh Síle cuairt orthu tá Tír an Fhia i nGaillimh, Rann na Feirste i Dún na nGall, Béal Áth an Ghaorthaidh i gCorcaigh, An Baile Riabhach i gCorca Dhuibhne.

Clár 1: Tír an Fhia

Ceantar na nOileán a thugtar ar ghrúpa oileán atá suite in iardheisceart Chonamara agus tabharfaidh Síle cuairt ar Gharmna, an t-oileán is mó sa gceantar agus ar bhaile Thír an Fhia, baile ina bhfuil os cionn dhá chéad duine ina gcónaí. Baile bríomhar, gníomhach agus fiontrach a bhfuil scoil, naíolann, coláiste samhraidh agus monarchana. Tá fuinneamh faoi leith ag baint le muintir Thír an Fhia, baile ina bhfuil nósanna na linne seo agus traidisiúin an tseansaoil fite fuaite i saol laethúil na ndaoine sa bpobal láidir Gaeltachta seo.

Clár 2: Rann na Feirste

Is beag duine in Uladh ná in Éirinn fiú nár mhothaigh iomrá ar an mbaile fearainn Rann na Feirste atá suite i gceantar na Rosa in iarthuaisceart Dhún na nGall. Feicfidh Síle go bhfuil féith na cruthaitheachta ag an bpobal bríomhar seo a théann i bhfad siar. Tabharfar léargas do Shíle ar bhunú an bhaile nuair a cheannaigh Seán & Pádraig Mac Grianna píosa talún sa cheantar sa bhliain 1736 agus tá daoine ag cur fúthu ann ó shin i leith. Is baile é Rann na Feirste lena mbaineann stair fhada scéalaíochta, litríochta, cheoil agus amhránaíochta.

Clár 3: Béal Átha an Ghaorthaidh

Suite i gceartlár Chnoic na Seithe gar don teorann idir Contae Chiarraí agus Contae Chorcaí, ceann de phríomhbhailte Ghaeltacht Mhúscraí. Tá dhá bhaile fearainn i mBéal Átha an Ghaorthaidh; Drom an Ailigh agus an Chill Mhór. Téann dhá abhainn tríd an sráidbhaile seo, an Laoi agus an Bun Síleann. Fad a bheidh Síle ar an mbaile feicfidh sí an chaoi a dtagann an pobal áitiúl le chéile mar chrann taca. Tabharfar léargas freisin di ar shaibhreas speisialta ceoil agus amhránaíochta an cheantair atá ag dul ó neart go neart le gach glúin.

Síle agus Nell Ní Chróinín

Clár 4: An Baile Riabhach

Tá an Baile Riabhach suite i bparóiste an Daingin i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí. Tá go leor iarsmaí seandálaíochta ar an mbaile agus deirtear gur ann atá Naomh Manchán curtha sa Teampall Geal. Fad a bheidh Síle ar an mbaile feicfidh sí an meas atá ag muintir an bhaile ar a gcuid nósanna traidisiúnta agus freastalóidh sí ar Aifreann an Phátrúin ar an láthair ársa seo, moch maidin Dhomhnach Cásca. Ba trí choimisiún na talún a tháinig muintir na háite chuig an gceantar sna caogaidí agus tá sliocht na ndaoine sin fós ar an mbaile sa lá atá inniu ann. Tabharfar léargas ar phobal a sheasann go dlúth le chéile, a bhfuil meas thar cuimse acu ar a gcultúr agus a dteanga, teanga atá ar a dtoill acu go léir.

Craolfar an tsraith ag 8pm gach Déardaoin ar TG4 ag tosú ar an 15 Meán Fómhair 2022