Tá baile Dhún Garbhán i gContae Phort Láirge aitheanta go hoifigiúil anois mar bhaile seirbhíse Gaeltachta.

Is é plean teanga Dhún Garbhán an naoú plean teanga atá ceadaithe do ghrúpa pleanála teanga taobh amuigh den Ghaeltacht agus cuirfear tús anois le cur i bhfeidhm an phlean teanga thar tréimhse seacht mbliana amach romhainn.

Is é Dún Garbhán le Gaeilge an cheanneagraíocht ar an bpróiseas pleanála teanga sa bhaile agus rinneadh cuid mhór taighde agus comhairliúcháin ag leibhéal an phobail le plean teanga a ullmhú le cur leis an nGaeilge i nDún Garbhán. Thug Foras na Gaeilge tacaíocht do Dhún Garbhán le Gaeilge le linn an phróisis seo, mar a thugtar do bhailte seirbhíse Gaeltachta agus do líonraí Gaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht fud fad an oileáin.

We need your consent to load this rte-player contentWe use rte-player to manage extra content that can set cookies on your device and collect data about your activity. Please review their details and accept them to load the content.Manage Preferences


Dúirt Breandán Mac Craith, Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha le Foras na Gaeilge, "Tá na Gaelphobail ag fás! Is iontach an rud é an dul chun cinn atá déanta i mbaile Dhún Garbhán a fheiceáil agus is cúis sásaimh é dúinn ceadú an phlean teanga seo a fheiceáil agus bheith in ann tacú le Dún Garbhán le Gaeilge an plean teanga seo a chur i bhfeidhm. Léiríonn ráth an fheachtais Ghaelphobal le roinnt seachtainí anuas go bhfuil an-suim ag pobail tuilleadh Gaeilge a fheiceáil, a chloisteáil agus a labhairt ina gceantar féin agus is é baile Dhún Garbhán an chéad cheantar eile a thabharfaidh faoin aistear seo."

Tá an plean teanga anois ceadaithe ag an Aire Stáit Jack Chambers, rud a chiallaíonn go gcuirfear tús le cur i bhfeidhm an phlean teanga. Mar chuid de seo, beidh deis ag Dún Garbhán le Gaeilge oifigeach pleanála teanga a cheapadh le comhordú a dhéanamh ar bhearta an phlean teanga a chur i bhfeidhm.

Tá pobail ó Leitir Ceanainn, Béal Feirste, Gaillimh, Baile Locha Riach, Carn Tóchair, Cluain Dolcáin agus Inis gníomhach san fheachtas bríomhar seo. Le pleananna ceadaithe anois i dTrá Lí agus i nDún Garbhán, tá borradh ag teacht ar na Gaelphobail seo fud fad an oileáin.

Foghlaim níos mó faoi na forbairtí iontacha i nGaelphobail timpeall na tíre agus faigh amach cén áit a bhfuil an Gaelphobal is gaire duit trí chuairt a thabhairt ar www.gaelphobal.ie.