Scríobhann Ceannaire RTÉ Raidió na Gaeltachta, Gearóid Mac Donncha faoin stáisiún atá ag ceiliúradh leathchéad bliain Dé Sathairn seo le ceolchoirm mhór ag tosú ar a 7.

Nuair a thagann comóradh, ar nós an chéiliúradh atá le déanamh againn i mbliana ar leathchéad bliain RTÉ Raidió na Gaeltachta, tá sé nádúrtha go mbeadh muid ag caitheamh súil siar agus ag cuimhniú orthu siúd a tháinig romhainn. Tá muid faoi chomaoin mhór ag an dream a chuaigh i mbun léirsithe agus a throid ar son a gcearta, a bhí gníomhach i gCearta Sibhialta na Gaeltachta agus a chuir Saor-Raidió Chonamara ar an aer. As an síol sin bhláthaigh an stáisiún atá againn inniu, agus tá buíochas agus moladh ag dul dóibh siúd a bhí páirteach i mbunú na seirbhíse agus iad siúd a bhí agus atá ag obair don stáisiún. Cuimhnímid go hómósach orthu siúd nach bhfuil linn níos mó ar an saol seo agus a bhí i mbun na hoibre sin. Tá muid buíoch do gach aon duine ar craoladh a nguth nó a gceol thar na blianta. Mar gheall ar an obair iontach a déanadh, tá cartlann fíor-luachmhar ag an stáisiún, é ar an gcartlann mionteangacha is mó ar domhan agus é ar fáil do na glúnta atá le teacht.

Tá buíochas ar leith ag dul dóibh siúd a d'éist agus a éisteann go dílis leis an raidió, mar ní fiú ann an tseirbhís seo muna bhfuil pobal éisteachta ann. Bunaíodh an raidió don phobal ar éileamh ón bpobal, agus níor cheart é a ligean i ndearmad, gur leis an bpobal an tseirbhís. Tá ról lárnach ag RTÉ Raidió na Gaeltachta i saol an phobail sin; comhluadar, siamsaíocht, ceol, spóirt agus nuacht gach lá, ag feidhmiú mar a bheadh scáthán do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge, ag cur ardán ar fáil le gur féidir linn aithne a chur ar a chéile agus foghlaim óna chéile.

RnaG @50

Ach, ní hamháin gur cheart dúinn súil a chaitheamh siar i mbliana, caithfidh muid súil a chaitheamh chun cinn chomh maith. Caithfidh muid breathnú ar an tseirbhís a chuireann RTÉ RnaG ar fáil agus ar na riachtanais atá ag an bpobal, mar tá siad sin ag athrú de shíor mar gheall ar chúrsaí teanga, cúrsaí teicneolaíochta, cúrsaí tíreolais agus cúrsaí an tsaoil go ginearálta. Ní mar a chéile an ról a bhí ag an raidió i 1972 agus an ról atá againn inniu. Déanfar plé agus díospóireacht ar an ról sin go minic sa tréimhse seo amach romhainn tá súil agam, agus is cabhair a bheidh ansin don eagraíocht seo fás agus forbairt a dhéanamh má bhíonn na hacmhainní cuí againn.

Cúis uchtaigh agus misnigh dúinn gurb é RTÉ Raidió na Gaeltachta a bhuaigh an gradam idirnáisiúnta Stáisiún Raidió na Bliana ag Féile na Meáin Ceilteach 2021. Nuair a bhí an saol curtha trína chéile ag paindéim agus gach duine ag coinneáil amach óna chéile, aithníodh ag leibhéal idirnáisiúnta ardchaighdeán craolta na seirbhíse agus an bealach ar tugadh daoine le chéile le cumhacht an raidió.

Níl aon amhras orm ach go bhfuil RTÉ Raidió na Gaeltachta ar cheann de na hinstitiúidí is tábhachtaí ó thaobh na Gaeilge de a bunaíodh riamh sa tír. Sin é an fáth go bhfuil súil agam go leanfaidh an stáisiún ar aghaidh leis an obair iontach agus thábhachtach atá le déanamh chun an lóchrann a choinneáil lasta, agus chun freastal ar phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge atá beo, bríomhar agus fairsing. Gura fada buan an pobal sin agus RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Craolfar ceolchoirm cheiliúrtha ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ar rte.ie/Gaeilge oíche Shathairn 2 Aibreáin ag tosú ar a 7.