Labhair muid le craoltóirí agus léiritheoirí faoi athrú aeráide agus súile an domhain ar COP26 agus a bhfuil ag titim amach ann. Seo láithreoir Bhladhaire ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, Áine Ní Bhreisleáin.

An gcuireann an méid atá ar eolas againn faoin aeráid eagla ort?

Cuireann sé eagla mhór orm, tá an chuma air gach seachtain go bhfuil muid ag foghlaim faoi scrios úr ar ár ndúlra, ainmhithe agus timpeallacht - tá an domhan á scriosadh againn féin agus cé go bhfuil muid ag athrú ár mbéasaí ar shlite, ní leor é .

An bhfuil athruithe déanta agat i do shaol féin le blianta beaga anuas?

Tá leoga, bainim úsaid as níos lú ábhar plaisteach nuair is féidir, cé gur chuir an phandéim as de sin ó thaobh mascanna srl ach triallaim buidéal uisce a bheith liom líonta sa bhaile, athchúrsáil a dhéanamh, ábhar smididh agus sláinteachais atá níos fearr don timpeallacht a úsáid agus déanaim iarrachta anois eadach dara láimhe a cheannacht, cé nach bhfuil mé foirfe! Ithim níos lú feola ach thiocfadh liom bheith níos coinsiasaí! Cónaím faoin tuath agus leoga tá an carr liom achan áit, mar nach bhfuil córas iompar phoiblí anseo a bheadh ábalta freastal ar dhul ag obair srl.

Nuair a thagann sé chuig cláracha raidió, Bladhaire, san áireamh, an ábhar é atá mar thosaíocht agaibh?

Bímid ag smaoitiú ar seo - tá neart píosaí déanta againn faoin Extinction rebellion, laethanta dírithe ar an dulra /nádúr / grúpaí a bhíonn ag plé le éadach dara láimhe, swap siopaí, earraí gan plaisteach iontu ach fiú don chlár smaoiním ar an méid paipéir a úsaimid agus muid ag priontáil srl - caithfear bheith cúramach agus rudaí mar sin a bheith sa cheann agat.

Conas is féidir leis na meáin an scéal a chlúdach gan sceon agus faitíos a chur ar dhaoine?

Eolas a thabhairt ar bhealach atá furast a thuigbheál, moltaí agus comhairle le rudaí beaga a athru dé ar ndiaidh, moltaí do earraí atá níos fearr don timpeallacht - lá gan feol a ithe, roghanna mar sin - tá dualgas orainn ár ndomhan a chosaint agus a chaomhnú

Éist le Bladhaire ar RTÉ Raidió na Gaeltachta Déardaoin agus Dé hAoine idir 3 agus 5