Labhair muid le craoltóirí agus léiritheoirí faoi athrú aeráide agus súile an domhain ar COP26 agus a bhfuil ag titim amach ann. Seo láithreoir An tSeachtain ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, Máirín Ní Ghadhra.

An gcuireann an méid atá ar eolas againn faoin aeráid eagla ort?

Cuireann agus chuireann. Is dóigh go bhfuil baint aige leis an obair atá agam ach bím amhrasach soiniciúol go minic faoi ábhair go nglacann na meáin agus an bhunaíocht seilbh orthu agus go dtéann siad (muid) ar mire ag caint futhu.

Tá imní orm do dhaoine i dtíortha bochta - bheadh an imní céanna orm i gcomhthéacs Covid. Tá fearg orm freisin go bhfuil tíortha móra an domhain ag iarraidh go mbeidh gach saoránach freagrach as na botúin a rinne siadsan.

An bhfuil athruithe déanta agat i do shaol féin le blianta beaga anuas?

Caithfidh mé a rá go bhfuil beagán déanta ach nach mbeinn ceartchreidmheach faoi; Níl tine guail ná móna i mo theach, úsáidim an triomadóir éadaí ach go fíor annamh. Rinne mé athchúrsáil riamh; sin an tógáil a fuair muid, rudaí a úsáid in athuair dá bhféadfaí. féidir mórán a dhéanamh faoi úsáid cairr faoin tuath in Iarthar na hÉireann ach go bhfuil mé ag breathnú ar hybrid don chéad charr eile. l a fhios agam an bhfuil aon tábhacht leis an méid sin!

Nuair a thagann sé chuig cláracha raidió, An tSeachtain, san áireamh, an ábhar é atá mar thosaíocht agaibh?

Tá an t-ábhar ag teacht chun cinn os minicí agus os minicí de réir mar atá an plé nuachta ag eirí os glóraí. Go ginearálta bíonn An tSeachtain ar an Domhnach ag plé le scéalta na seachtaine agus dá réir bheinn ag súil go mbeadh an t-ábhar ag teacht chun cinn os minicí de réir mar atá dlús ag teacht faoin ngluaiseacht agus faoin bhfeachtas idirnáisiúnta.

Conas is féidir leis na meáin an scéal a chlúdach gan sceon agus faitíos a chur ar dhaoine?

Ach an oiread le chuile ábhar eile go mbíonn muid ag plé leo tá dualgas orainn a bheith cothrom agus réasúnta inár gcuid tuairisciú. théann an iomarca áibhéil i bhfeidhm ar dhaoine i ndeireadh an lae; dúnann siad a gcuid súile ar scéalta chailleach an uafáis mar go mbraitheann siad go minic nach bhfuil aon smacht acu orthu. Is cóir díriú ar na rudaí praicticiúla gur féidir linn ar fad a dhéanamh ó lá go lá le fuinneamh a shábháil agus saol os buanseasmhaí a chaitheamh. Tá dualgas ar na daoine le cumhacht agus na tíortha móra a gcion a dhéanamh agus is cóir áird a dhíriú ar fhaillí na gcumhachtaí domhanda. maith liom go gcuirtear an mhilleán ar shaoránaigh mar dhaoine aonair nuair a theastaíonn beart raidiceach ag leibhéal idirnáisiúnta.

Éist le An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra ar RTÉ Raidió na Gaeltachta Dé Sathairn ag a 11 agus Dé Domhnaigh ag 10