Ag tosú anocht ar TG4 ag 9.30 ar TG4, tabharfaidh Hector camchuairt ar fud na hÉireann muid chun bualadh le daoine iontacha ó thar lear atá anois ag cur fúthu in Éirinn.

Ón mBrasaíl go dtí an Congó, Ceanada go Ghana, ón Rúis go dtí an tSiria, tá seisean sa tóir ar na daoine agus ar na freagraí. Cé hiad fhéin? Cén fáth ar tháinig siad go hÉirinn? Conas mar atá ag éirí leo? An bhfuiltear ag caitheamh go maith leo in Éirinn? Tá siad seo ag cur athrú ar Éirinn mar is eol dúinn í - Seo í 'Éire Nua' Hector.

Sa chéad eipeasóid, cuirfidh Hector tús lena aistear ar bhruach na hAbhann Duibhe ina bhaile dúchais féin, An Uaimh, áit a mbuailfidh sé le Yemi Adenuga, réalta raidió na Nigéire, agus a gcloisfidh scéalta a beatha sular bhog sí go hÉirinn. Casfaidh sé le muintir Kislina as an Laitvia a tháinig anseo ar thóir oibre agus Jeaic as Nua Eabhrach a mheall an teanga anall é. Leanfaidh Hector ar aghaidh lena aistear ar thuras iascaireachta i dteannta iascaire de bhunadh na Fraince atá ag cur faoi i gcontae an Chláir.

Yemi agus Deja Adenuga le Hector san Uaimh

Caithfidh sé seal i gcuideachta Victor, Rúiseach a d'fhoghlaim scoth na Gaeilge thall i Moscow. Pléifidh sé na dúshláin laethúla a bhíonn roimh an láithreoir raidió Ola Majekodunmi fad a bhíonn sí ag iarraidh gairm a bhaint amach leis an nGaeilge agus labhróidh sé leis an altra Patricia faoin gcéad uair a tháinig sí go hÉirinn, scéal a thógfadh do chroí.

Sa dara eipeasóid, cloisfidh Hector scéal Jeannine O'Brien as an gCongó, a bhfuil an-dúil aici sa CLG, faoi mar a bhain fear Éireannach an anáil di i Luimneach.

Cloisfidh sé scéalta na dteaghlach atá ag lorg tearmainn ón ngníomhaí Fadl Mustapha i Leitir Ceannain agus ó Reham Ghafarji, gallúnadóir ón tSiria i gCloch na Coillte. Go lár tíre ansin leis go labhróidh sé le Boidu Sayeh, réalta CGL na hIarmhí, a rugadh sa Libéir, agus rachaidh sé níos faide ó dheas ansin chun labhairt le hUna-Minh Caomhánach. Déanfaidh Hector tarraingt agus tionchar chultúr na hÉireann ar dhaoine ó gach cearn den domhan a fhiosrú, agus déanfaidh sé plé ar ghné an cheoil le Fernanda a rugadh san Airgintín agus le Megan as Ceanada a labhraíonn Gaeilge agus a sheinneann ar an bpíb uilleann.

Le linn an tríú eipeasóid, taispeánfaidh Hector a chuid scileanna sacair dúinn ar Pháirc chumann sacair Finn Harps i mBealach Féich agus Eloku, nó Luca mar is fearr aithne air go háitiúil, as an Nigéir ina theannta. Labhróidh sé le Evan Furlong, as an Téaváin, agus le Bruna McKenna, as an mBrasaíl, ar mheall fir Éireannacha chun na tíre seo iad agus ar thug siad grá di ina dhiaidh sin. Inseoidh Bobby Rao, Gael-Indiach agus réalta cruicéad, do Hector mar ar éirigh leis teacht go hÉirinn an chéad lá riamh agus faoin saol ar an Srath Bán le linn na dtrioblóidí sna 80idí.

In eipeasóid deiridh na sraithe, casfaidh Hector le fiontraithe den scoth amhail Eva Milka, úinéir Gaelic Escargot i gCeatharlach agus báicéirí na Polainne ar leo K&T Bakery i gCathair Saidhbhín. Buailfidh sé isteach chuig Eden McGuinness i mBaile Átha Cliath chun dreas cainte a dhéanamh faoi scéal a teaghlaigh agus cineáltas strainséara nach ndéanfaidh sí dearmad air go brách.

Thíos i gCorcaigh, casfaidh Hector le Izzeddeen nó Izzy mar a thugtar air, úinéir Izz Café. Labhróidh Izzy faoi na deacrachtaí a bhain dó tráth a bhí sé ag iarraidh tearmann a fháil dó féin agus dá theaghlach, agus pléifidh sé freisin an cineáltas a thug muintir an phobail dóibh nuair a bhain siad Corcaigh amach. Agus turas Hector ag teacht chun críche, beidh sé in ann a rá i ndáiríre go bhfuair sé blaiseadh den 'Éire Nua' a thuig sé a bhí ann ach a dteastaigh uaidh a fheiceáil dó féin.

Éire Nua, ag tosú 30 Meán Fómhair ar TG4 ag 9.30pm