Tá Cumann Ailse na hÉireann ag díriú aird ar ailse chíche agus labhair Ciara Ní Ghairbhí le Helen Ní Shé ar An Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta faoina scéal féin leis an ailse áirithe seo.

Dúirt Ciara gur baineadh siar di nuair a dúradh léi go raibh ailse brollaigh uirthi i mí na Nollag seo caite. Bhraith Ciara cnapán ach deir sí go raibh sí idir dhá chomhairle faoi ach chuaigh sé in olcas agus bhí pian ann, fiú nuair a bhí sí amuigh ag siúl.

Nuair a labhair sí leis an dochtúir, dúradh léi gurbh fhearr an cnapán a sheiceáil amach. Moladh do Chiara dul príobháideach agus fuair sí tastálacha go leor i gCorcaigh. Fuair sí scéal go luath ina dhiaidh sin go raibh coinne aici leis an dochtúir agus thit a croí mar go raibh 'fhios aici go raibh rud éigin mícheart. Thosaigh na mothúcháin ar fad an lá sin, neirbhís, imní agus buairt.

Níor labhair Ciara le héinne faoi go dtí go raibh an Nollaig thart mar go raibh sí ag iarraidh an scéal a thógáil isteach. Go luath i ndiaidh na Nollag, chuaigh Ciara isteach agus dúradh léi go mbainfí a cíoch. Dúirt sí go raibh sí an-bhrónach mar go raibh sí ag fágáil slán le cuid dá colainn, dá féiniúlacht agus dá banúlacht, dár léi.

Ó shin i leith, fuair Ciara cóireáil radaiteiripe agus tá feabhas tagtha uirthi.

Tá Ciara rannpháirteach i bhfeachtas Chumann Ailse na hÉireann chun go dtabharfaidh mná na tíre aire dóibh féin. Is é an manna atá ag an gCumann i mbliana ná 'déanaimís cúram ar na cíocha', chun aird a dhíriú ar a sláinte agus gan coinne dochtúra a chur ar an méar fhada má shíleann siad go bhfuil rud éigin athraithe ina gcíocha.

Éist leis An Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ón Luan go hAoine idir 12.08 agus 1.00