Labhrann muid le craoltóirí de chuid RTÉ faoin gceantar ina bhfuil siad lonnaithe agus a bhfuil ann dóibh agus do chuairteoirí. Is é Eoin Ó Catháin, tuairisceoir polaitíochta a roinn seoid Bhaile Átha Cliath Thuaidh linn.

Cén áit a bhfuil tú lonnaithe formhór na bliana?

Tá mé tar éis athlonnú go Baile Átha Cliath, agus mé ag cur fúm anseo don chéad uair le blianta – faoi láthair tá cónaí orm ar an teorainn idir Droim Conrach agus Domhnach Cearna, ach gar go maith go Cluain Tarbh chomh maith.

Cluain Tarbh

Cad iad na nithe is fearr leat faoin gceantar?

Is breá liom go bhfuil mo chairde ag cur fúthú in aice láimhe; bhí "bolgán" agam le mo chairde timpeall an choirneil agus thaitin sé liom go raibh mé in ann cuairt a thabhairt orthu le féachaint ar chlár teilifíse sa tráthnóna. Anois agus maolú ar na srianta, tugaim cuairt ar mo chairde eile níos minice, nó buaileann muid le chéile ag an bpáirc, nó i mbialann amuigh faoin aer.

Is breá liom go bhfuil cónaí orm in aice na farraige, agus go bhfuil raon rothaíochta sábhailte ann le mé a thabhairt ann. Tá caiféanna deasa ann chomh maith.

Tá Droim Conrach an-óg, agus in aice na cathrach. Tá pubanna bríomhaire ann chomh maith, agus mothaím go bhfuil atmasféar an-chairdiúil, nó spleodrach fiú, ann agus an chathair i mbun athoscailte. Tá an samhradh linn.

Ar athraigh do mheon i leith an cheantair le linn na paindéime?

Thaitin an áit seo i gcónaí liom – mar Chlárínigh, mothaíonn muid compórdach i nDroimh Conrach toisc go bhfuil Páirc an Chrócaigh ann (cé nach minic a mbíonn muid ann, mo léan).

Caithfidh mé a rá go dtaitníonn Baile Átha Cliath go mór liom – chuir mé aithne ar áiteanna nach raibh mé riamh iontu cheana – páirceanna póiblí, áiteanna snámha, cnoic agus sléibhte – buntáiste amháin na paindéime go gcaitheann muid i bhfad níos mó ama amuigh faoin aer, agus ag déanamh aclaíochta lenár gcairde, seachas aon cheo eile.

Cé go bhfuil laigeachtaí ar Bhaile Átha Cliath mar chathair chónaithe – praghas an chíosa, an córas iompair póiblí nach bhfuil in oiriúint i gcónaí, an aimsir (!) – feictear dom go bhfuil feabhas tagtha ar an-chuid ó bhí cónaí orm anseo sé bliana ó shin – an chathair níos feiliúnaí do rothaí, níos mó imeachtaí amuigh faoin aer agus an cultúr níos dírithe orthu siúd, páirceanna iontacha nach bhfaighfeá in aon áit eile. Ar ndóigh, tá craic ann chomh maith – cabhraíonn na cairde iontacha atá anseo i mBÁC go mór liom taitneamh agus súp a bhaint as an saol, fiú in ainneoin na paindéime

An bhfuil aon bhia áitiúil a mholfá dóibh siúd atá ar cuairt chuig an gceantar?

Vincenzo's Wood Pizza? LOL

Tá Sansab i nDroim Conrach go hálainn

Mholfainn chomh maith pionta in Harry Byrne’s Clontarf, nó fish and chips a fháil tar éis snámh san fharraige amuigh ag Oileán an Bhulla

Dá mbeifeá le cur fút in aon cheantar eile, cén acu a roghnófá?

Tá cuid de mo chairde ag cur futhu i Raghnallach, agus is breá liomsa na caiféanna beaga atá ann – an-ghar don chathair agus an áit ina bhfuil mo chlub leadóige, déarfainn go roghnóinn an áit sin!