Tá go dtí an 4 Meitheamh ag iarratasóirí cur isteach ar scoláireacht chumarsáide le hÚdarás na Gaeltachta.

Tá Scoláireacht Chumarsáide, a mhairfidh suas le dhá bhliain, á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine fuinniúil, cruthaitheach a bhfuil Gaeilge líofa aici/aige, chun taithí phraiticiúil agus oiliúint fhoirmiúil a fháil i réimse na cumarsáide, an chaidrimh phoiblí agus na margaíochta.

Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal i gcumarsáid, i margaíocht, in iriseoireacht nó i gcaidreamh poiblí atá á lorg. Ní mór cruinneas maith scríofa agus labhartha Gaeilge agus Béarla a bheith ag iarratasóirí, chomh maith le scileanna ríomhaireachta agus eolas maith ar ardáin na meán sóisialta.

Is buntáiste a bheadh ann scileanna i ndearadh grafach agus/nó i gclosamharc a bheith ag iarrthóirí. Beidh an té a cheapfar ag obair sa Rannóg Cumarsáide le straitéis chumarsáide/caidrimh phoiblí na heagraíochta a fheidhmiú agus a fhorbairt.

Chuige sin, beidh deiseanna freisin ag an té a cheapfar cur chuige nuálaíoch cumarsáide/margaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le cur chun cinn próifíl na heagraíochta agus a cuspóirí, straitéisí & seirbhísí.