Returning on Monday to a tv screen near you, RTÉ's Home School Hub and TG4's Cúla4 ar Scoil are readying themselves to bring you the best of learning and fun from 10am.

Tá TG4 chun sraith nua de Cúla4 ar Scoil a chraoladh ón Luan 18 Eanáir 2021 de bharr cinneadh an Rialtais inné go bhfanfaidh gach bunscoil dúnta go dtí deireadh Mí Eanáir faoi shrianta Covid-19.

Craolfar an tsraith ón Luan go Déardaoin ag 10am agus beidh athchraoladh den chlár gach lá ag 4pm.

Múinteoir Ray from Home School Hub

Cuireadh tús le Cúla4 ar Scoil le linn an chéad tréimhse dianghlasála i mí Aibreáin seo caite chun tacú le tuismitheoirí agus múinteoirí a bhí ag foghlaim ón mbaile fad is a bhí scoileanna dúnta de bharr bearta sláinte poiblí.  Tá Cúla4 ar Scoil dírithe ar dhaltaí bunscoile a fhreastalaíonn ar Ghaelscoileanna agus ar scoileanna Gaeltachta.Cuirfidh Orla Ní Fhinneadha an tsraith i láthair le tacaíocht ó na múinteoirí Micheál Ó Dubhghaill, Cian Ó Griallais, Caitríona Nic an tSaoir agus Síle Ní Choncheanainn. Beidh rannpháirtíocht sna cláracha ó Ghaeltachtaí éagsúla.Déanfar an clár a thaifeadadh i Scoil na bhForbacha i nGaeltacht Chonamara.Beidh téama coicíse sa tsraith agus beidh ceachtanna agus formáid bhríomhar spreagúil sa chur chuige, a bheidh ag teacht le spriocanna agus torthaí foghlamtha an churaclaim bunscoile.  Clúdófar croí-ábhair an churaclaim ar nós: Gaeilge, Matamatic, Stair agus Tíreolaíocht, ach cuirfear béim freisin ar an gcruthaitheacht, an eolaiocht, na healaíona béil agus ar chúrsaí sláinte agus folláine. 

If you'd like to catch up on what's been happening on the Home School Hub, have a look here