'Sí Féile Liteartha Chorca Dhuibhne an tseod nua ar fhéilire féilte iar-dheiscirt na tíre. Seo í an ócáid is déanaí curtha ar an liosta fada (agus de shíor ag fás) d'imeachtaí a tharlaíonn sa cheantar draíochtúil seo.

Bunaíodh agus tosnaíodh an fhéile i 2019, agus bhain sí amach spota di féin ag deireadh na bliana idir Dingle Folk Festival, an Féile Beag Litríochta agus, "Other Voices." I mbliana beidh Féile Liteartha Chorca Dhuibhne ar siúl ón 20ú – 22ú Samhain, í go h-iomlán craolta ar an idirlíon, agus an cuid is mó de na himeachtaí saor in aisce. 

Is iad Sheila O’Reilly agus Camilla Dinkel an bheirt bhan a chruthaigh agus a thug beocht don ócáid seo, i dteannta  coiste cumasach. Tá Sheila ag obair i gcúrsaí litríochta le níos mó ná 35 bliana anuas agus faoi láthair is comhairleoir í do shiopaí leabhair.

Is le Camilla an Siopa Leabhair an Daingin/ Dingle Bookshop, agus bhunaigh sí Ponc Press, comhlacht áitiúil foilsitheoireachta. Bhuail an smaoineamh don bhféile nua Sheila agus Camilla nuair a thugadar faoi ndeara go raibh bearna d’fhéile le céardlanna, gníomhaíochtaí agus go h-áirithe ócáidí léitheoireachta – rud a bhraith Sheila go mór uaithi ón am a d’fhág sí a siopa leabhair i Londain.

Ní hamháin go bhfuil coiste agus grúpa deonach ag cur le hiarrachtaí Sheila & Camilla, le saibhreas taithí, fuinneamh agus eolas áitiúil agus liteartha, ach tá bord comhairleach le Mary Black agus Carlo Gébler ann chomh maith.

Ar ndóigh, tá comhartha ceiste ag baint le gach ócáid i 2020, de dheasca an (t’fhios agat féin), agus gach seans go bhfuil sé amaideach leanúint ar aghaidh lé féile ar bith. In ainneoin sin, bhí an chéad féile – anuraidh - chomh rathúil sin, (le scríbhneoirí mór le rá, ticéidí díolta amach, agus na céadta leabhair ceannaithe), gur cur amú a bheadh ann gan dul leis an tsruth, agus an fhuinneamh a chruthaíodh a chaomhnú agus a fhorbairt. I deannta sin, leis an dara bliain den fhéile ar an bhfód, tá an deireadh seachtaine socraithe agus anois mar chuid den fhéilire. Déanadh cinneadh  go luath i 2020 gach imeacht a chraoladh ar an idirlíon, dá bhrí sin ní raibh leithscéal ar bith ann an fhéile a chur ar ceal. 

Agus cén fáth Corca Dhuibhne? Bhuel, gan amhras curfidh saibhreas na teanga leis an bhféile seo, atá lonnaithe i gcroí-lár na Gaeltachta. Beidh an Ghaelinn agus an Béarla le cloisint ag gach ócáid, ag mealladh iad siúd atá aon-teangach, nó dhá-theangach, nó gan teanga ar bith fiú! Mar shampla, beidh léamh den, "Ódaisé," ag Homer (léirithe ag IMRAM), as Gaelinn le Ciara ní É agus Dairena Ní Chinnéide, a thabharfaidh dúshlán fiú dúinne – na Gaeilgeoirí inár measc.  

Is ceantar le hoidhreacht fada  litríochta í Corca Dhuibhne. Tá leabharlann litríochta ann cruthaithe ag muintir na leithinise seo thar na blianta. Cén áit a bheadh níos fearr d’fhéile a thugann ómós don scríobhneoireacht, don cruthaitheacht agus don samhlaíocht, i measc tírdhreach suntasach, le guth Pheig Sayers nó Tomás Ó’Criomhthain ag cogarnaíl agus ag tabhairt inspioráid, ag spreagadh díospóireachta agus ag tarraingt pobal le chéile?  Agus le féiltí rathúla eile sa chúinne sin den tír (Lios Tuathail agus iarthar Chorcaí), tá sé soiléir go bhfuil goile i measc na ndaoine don sórt ócáid seo. Taispeánfaidh an réimse ócáidí seo don ghlúin óg nach ábhar scoile amháin í an scríobhneoireacht!

Le scríbhneoirí chomh éagsúil le Gabriel Byrne agus Abi Daré, céardlanna filíochta, foilsitheoireachta agus scríobhneoireachta, agus sceideal leathan – agus tarraingteach! – d’imeachtaí (rang manglama, "Peaky Blinders," mar shampla!), tá rud éigin do gach éinne ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne.

Téigh go www.dinglelit.ie chun d’áit a chur in áirithe.