De Gaulle in Éirinn anocht, Dé Céadaoin 11 Samhain 9.30in TG4

Is mar cheiliúradh ar chomóradh 50 bliain Charles de Gaulle a dhéanfar an clár faisnéise seo a chraoladh ina ndéanfar cíoradh ar chuairt ceannaire de chuid na Fraince ar Éirinn sa bhliain 1969. Léiríonn sé gurb é a shuim i nDónall Ó Conaill chomh maith le cúiseanna fíorphearsanta a spreag an chuairt.

Ar feadh sé seachtaine sa bhliain 1969 d'óstáil Éire an Ginearál Charles de Gaulle, an Francach is mó cáil ó Napoleon. Déantar na cúinsí ar leith a bhain lena chuairt a chíoradh sa chlár faisnéise seo atá á chraoladh chun 50 bliain ó bhásaigh de Gaulle a chomóradh. Díreach tar éis dó éirí as ina uachtarán ar an bhFrainc in Aibreán na bliana 1969, theith de Gaulle go dtí an tSnaidhm, baile beag i gCiarraí ag lorg síochána agus aonaránachais – ach níor éirigh leis é a fháil. Tharraing slua de paparazzi idirnáisiúnta ar an mbaile agus chuir an ginearál faoi léigear ina óstán, agus tá agallaimh leis an bpobal áitiúil a roinneann scéalta faoin am neamhghnách sin ina ghné den chlár faisnéise. Cíortar chomh maith an tsuim mhór a bhí ag de Gaulle i nDónall Ó Conaill agus léirítear an chaoi ar chuidigh an chuairt a thug sé ar theach Uí Chonaill i nDoire Fhíonán, Contae Chiarraí leis réiteach a fháil ar a shuaitheadh pearsanta.

Charles de Gaulle agus Éamon De Valera

I ndiaidh a thréimhse i gCiarraí thug an ginearál cuairt fhada ar Óstán Cashel House i gConamara sular chuir sé clabhsúr ar a chuairt i mBaile Átha Cliath, áit ar chas sé féin agus Uachtarán na hÉireann ag an am, Éamon de Valera, ar a chéile den chéad uair. Le hábhar neamhghnách ón gcartlann de de Gaulle agus de Valera ar fhaiche Áras an Uachtaráin mar chúlra, cíortar a raibh á phlé ag an mbeirt fhear agus taispeántar an chaoi, b’fhéidir, a ndearnadh de Gaulle an Breatimeacht a thuar os cionn caoga bliain ó shin sa scannán seo. Mar thoradh chomh maith ar chuairt cheannaire na Fraince, bhí ceangail níos láidre idir Éire agus an Fhrainc, caidreamh a bhfuil tábhacht níos mó ag baint leis anois agus tús á chur leis an mBreatimeacht. Ach bhí údar fíorphearsanta agus brónach ag de Gaulle cuairt a thabhairt ar Éirinn, rud a dhéantar a chíoradh ag deireadh an chláir faisnéise.

De Gaulle in Éirinn anocht Dé Céadaoin 11 Samhain 9.30in TG4