Tá cáil dhomhanda ar chaighdeán ard tháirgí Bia & Deoch na Gaeltachta agus déanfar feabhas na dtáirgí seo a cheiliúradh ar líne le linn an EXPO Bia & Deoch Gaeltachta 2020 mar chuid de chomóradh 40 bliain Údarás na Gaeltachta.

Thar thréimhse dhá lá, 27ú & 28ú Deireadh Fómhair 2020, cuirfear togha gach dí agus rogha gach bia Gaeltachta os comhair an domhain mhóir i léiriú nuálaíoch ar an dul chun cinn suntasach atá déanta ag an earnáil Bia & Deoch sa Ghaeltacht le tacaíocht Údarás na Gaeltachta le 40 bliain anuas.

Beidh deis ann, ar mheáin shóisialta Údarás na Gaeltachta, casadh leis na déantóirí, taispeántais cócaireachta a bhlaiseadh, oidis den scoth a fháil, deis a fháil nasc a dhéanamh leis na comhlachtaí agus na táirgí a cheannach.

Tá táirgí bia agus deoch na Gaeltachta á ndíol in ollmhargaí, i siopaí beaga, ag margaí agus ar líne anseo sa mbaile agus níos faide i gcéin.  Idir subh Fholláin as Múscraí, blas Salann Mara Acla i mBéal an Mhuirthead, Cáis Gabhair as Inis Mór, Árainn agus uisce beatha as Sliabh Liag i nGaeltacht Dhún na nGall – níl a sárú le fáil.  Is léir ó na brandaí náisiúnta agus idirnáisiúnta atá cruthaithe agus forbartha ag táirgeoirí Bia agus Deoch Gaeltachta gur féidir barr feabhais a bhaint amach sa réimse seo sna ceantair Ghaeltachta.  Ní hamháin go ndéanfaidh an Expo aird a tharraingt ar na brandaí láidre seo ach tabharfar deis do tháirgeoirí níos lú, atá ag tosú amach ar aistear, feabhas a dtáirgí a chur i láthair an phobail chomh maith.

Tá os cionn 1,750 duine nó suas le ceathrú de na poist a dtacaíonn Údarás na Gaeltachta leo ag obair in earnáil an bhia agus na dí. Is léir go bhfuil tionchar nach beag ag an earnáil ar an ngeilleagar Gaeltachta agus náisiúnta, áit a ndéantar díolachán d'os cionn €160m go bliantúil i gcúrsaí Bia agus Deoch agus suas le €76m á easpórtáil. Tá párolla de €30m i gceist san earnáil agus caiteachas de €108m.  Infheistíocht shuntasach é seo ó chomhlachtaí atá dírithe ar fheabhas agus ar fhorbairt a chur orthu féin agus a dtáirgí go leanúnach.

Tabharfaidh an Expo Bia & Deoch 2020 'blaiseadh’ den dúthracht, tallann, obair mhór agus an dul chun cinn atá déanta ag táirgí Gaeltachta, táirgí a bhfuil an-tóir orthu agus a bhfuil gradaim buaite acu, anseo sa mbaile in Éirinn agus thar lear.

Tá an EXPO Bia & Deoch ina chuid de shraith imeachtaí atá ar siúl chun 40 bliain ó bunaíodh Údarás na Gaeltachta a cheiliúradh. Bunaithe sa mbliain 1980 is é Údarás na Gaeltachta an ghníomhaireacht réigiúnach freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta in Éirinn. Le dhá scór bliain anuas thacaigh Údarás na Gaeltachta go mór le tionscail an bhia agus na dí ag cuidiú le comhlachtaí beaga agus móra a gcuid earraí a dhéanamh agus margaíocht a dhéanamh orthu.

Dúirt Mícheál Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta agus é ag seoladh EXPO Bia & Deoch Gaeltachta 2020:

"Tá áthas orainn an deis a bheith againn fócas nuálach a chur ar ár gcliantchomhlachtaí in earnáil an bhia agus na dí atá ag soláthar táirgí den scoth ar fud an domhain le blianta fada. Cúis bróid dúinn na comhlachtaí a bhfuil brandaí idirnáisiúnta bia agus deoch forbartha acu anois agus chomh maith leis sin na comhlachtaí beaga a bhfuil muid ag tacú leo agus iad ag fás agus ag forbairt. Tá an-tábhacht ag baint leis an earnáil seo don Ghaeltacht agus beagnach an ceathrú cuid de na poist a dtacaíonn muid leo ag plé le cúrsaí bia agus deoch.

Le paindéim COVID-19 léiríodh an gá atá le hearraí dúchasacha de chuile chineál a cheiliúradh agus go háirithe le srianta dianghlasála tá níos mó béime ar chúrsaí bia agus deoch ná bhí riamh agus daoine ag déanamh a ndícheall tacú le táirgí Gaeltachta agus Éireannacha.

Tabharfaidh an EXPO Bia & Deoch Gaeltachta 2020 deis iontach don phobal i gcian agus i gcóngar aithne a chur ar tháirgí agus tháirgeoirí Bhia agus Deoch na Gaeltachta agus tabharfaidh sé deis dóibh blaiseadh a fháil den chaighdeán ard atá ar fáil uathu."

Is ar líne a bheidh an Expo Bia & Deoch Gaeltachta 2020 ar siúl de bharr srianta COVID-19 ag cruthú deis iontach don phobal i gcoitinne ceangal go díreach leis na daoine a chuireann beatha agus deoch ar fáil do bhord bricfeasta, lóin agus dinnéir na tíre.

Is ar chuntais mheáin shóisialta Údarás na Gaeltachta a bheidh an Expo ar siúl, agus beidh suas le 40 comhlacht sa nGaeltacht i dtionscail an bhia agus na dí le feiceáil chun ceiliúradh a dhéanamh ar thacaíocht Údarás na Gaeltachta don earnáil sin.