Tá Áine, Siún agus Sinéad ag caint faoi dhul i ngleic le ciníochas atá fite fuaite i sochaí na hÉireann.