Scríobhann láithreoir Nationwide, Bláthnaid Ní Chofaigh faoin mí a bhí aici leis an gclár, ar an mbóthar, ag bualadh le daoine agus ag fiosrú scéalta, agus na hathruithe atá tagtha ar a saol ó shin i leith.

Ag tús mí Mhárta bhí an saol amach romham agus romhainn, bhí an víreas ann ach ní chomh gar dhúinn is atá anois.  Bhí sceideal Nationwide gnóthach agus leagtha amach, thógamar turas go Gailimh tráthnóna fliuch Domhnach agus an plean ná 3 lá a chaitheadh i nGaillimh ag breathnú ar Ghaillimh 2020.

An imní is mó a bhí orm ná an aimsir agus i mbeadh an t-ádh orainn chomh maith comhrá beag ar 'céard a tharlódh dhá mbedh seo curtha ar ceal'.  Bíonn sé i gconaí deas dhul go Gaillimh mar chaith mé go leor do mo óige ag dul thar Ghaillimh le dhul go Conamara ach níor stopamar rómhinic.  Agus ní bréag é is deas imeacht ón oifig agus tuiscint níos fearr a fháil ar an lucht féachanna agus tagaim i gconaí ar ais le scéalta breise.  

Anne Cassin agus Bláthnaid Ní Chofaigh, láithreoirí Nationwide


Freisin bhí tús beagán conspóideach ag lucht Ghaillimh 2020 agus is dócha mar iriseoir bíonn tú i gconaí fiosrach cé chaoi i n-airíonn muintir na Gaillmhe féin.  Maidin Dé Luain, ar aghaidh liom go Liosbán le píosa a dhéanadh le Tom Kenny ach i dtosach bearradh mo ghruaig!!!! Tá fhios ag an saol ní fiú bheith caint faoi thada mura bhfuil go ghruaig ceart, agus is telefís atá ann agus ní raidió!!!! Isteach liom agus cé casadh orm ach fear óg a bhí ar an All Ireland Talent Show, ní féidir ealú ach é sin ráite bhí an chraic againn.  Ansin trasna an bhóthar Tí Khenny, thuig mé nach mar a chéile a bheadh sé ach bhí an draíocht cheánna ag baint leis, an boladh! Sean leabhraagus leabhra nua (Anne Enright ) agus an 'hall of fame' sin a bhí i gconaí acu.

Bheith i gcomhluadar Tom Kenny fite fuaite sa dá theanga, John an fear ceamara agus Ann Marie mo léiritheóir bhí linn. Bhí an scéal againn, an trí ghlúin plé le leabhra agus ba chuma leabhra nó baint mhóna bhí siad cineálta, lách agus lán le spraoi.  É sin ráite tréith muintir na Gaillimhe is cuma cá mbíonn said bíonn siad lán le spraoi i gcónaí. Bhí chuile chineál aimsir againn flith shneachta, báisteach agus an ghrian ag scaladh.  Maidin Dé Máirt chuaigh mé isteach go Galway Bay FM le píosa cainte a dhéanadh le Keith Finnegan.

Ar aghaidh chuig aerfort na Gaillimhe atá dúnta anois ach lucht amharclainne Branar ag baint usáid mhaith as le ‘Sruth an Teanga’ drama a insíonn stair na teanga, atá cutha ar ceal ó shin ach beidh sé ar ais.  An chéad mhaidin eile an Céadaoin siar linn go Loch na Fuaiche ar theorainn Gailimh agus Sligeach amach bóthar Uachtar Ard, an áit is áille!! Cé casadh orainn ach Pearse ó Na Sawdoctors "is fánach an áit go bhfaigheadh gliomach". Ealaíontóir ón bhFionlainn Kari Kola agus é beartú áilleacht Chonamara a lasadh le soilse glas.  Arís, toisc an víreas ní fhaca ach muintir na háite an radharc seo.

Cuairt ar Ghaeltacht na Rinne 

Is breá liom an áit seo tá sé cosúil le Ráth Cairn, tá muidne i gCo. na Mí i bhfolach agus mar thoradh mhair muid tá muintir na Rinne ar an imeall agus iad féin slán. Chaith mé an lá  leis na gasúir scoile i gColáiste na Rinne sá má dúnadh an scoil  (Q Mise agus Gasúir) .  Déanadh cuir síos ar an scoil conaí an stair a bhain léi agus an tionchar a bhí agus atá aici ar Ghaeilge scoláirí óga na tíre. Bhí mé fiosrach cé mhéad daltaí a tháinig as ceantair éagsúla, tháinig formhór ó Bhleá Cliath ach mar sin féin ní raibh sé beartaithe acu dul ar aghaidh chuig meánscoil lán Ghaeilge.

Bláthnaid agus Irial Ó Murchú, Nemeton i nGaeltacht na Rinne

Ansin Biorra, Co. Uíbh Fháili scéal Mary Ward, bean go bhfuil níos mó cáil uirthi toisc gurbh í an cheád bhean í a maraíodh i dtimpist carr i nÉirinn i 1827 an áit an fíor cháil! Bhí sí gaolta le na Parsons a mhair i gCaisleán Bhiorra William Parsons a chruthaigh an cheád teiliscóp ollmhór.  Ach chonaic sí gach feitheid agus duilleog agus beocht an nadúir.  Déaadh ath-fhoilsiú ar an leabhar atá bunaithe ar a cuid litreacha agus léaráidí. Bean ag ocht mbliana déag a fuair teiliscóp agus ar a stuaim féin a rinne taigde ar an Nadúr atá fós a usáid ag lucht acadúil Eolaíochta.  Toisc gur bean í níor cuireadh oideachas ceart uirthi ach bhí bhain sí le aicme a go raibh deiseanna aici cuir lena staidéar. Níor fhéad sí a cuid staidéar a roinnt mar gur bean í.

Tina Claffey, grianghrafadóir ar an bportach le Bláthnaid

Is cinnte go bhfuil níos mó daoine breathnú ar an teilifís agus ag éisteacht le raidió ach is deacair a mheas céard atá feiliúnach?  Is maith ann iad! Murach Nuacht, murach Joe Duffy, murach Bladhaire ar RnaG, murach glór na tíre a chloisteáil bheadh muid uaigneach.   

Níl sé éasca bheith dóchasach agus tá laethanta níos measa romhainn ach bíodh muid ag caint le chéile agus deas le chéile, más gá cáca milis a ithe, ith leat.