Tá liosta na n-ainmneacha a bhfuil tóir orthu in Éirinn foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh agus tá na hainmneacha a leanas san áireamh ar na cinn is mó a bhfuil tóir orthu.

Taobh thiar de Jack, James agus Noah, tá Conor sa cheathrú áit, mar a bhí anuraidh. Tá Liam agus Tadhg ag uimhir a seacht agus a hocht araon agus Darragh ag uimhir a haon déag.

Maidir le hainmneacha do chailíní, tá an tríú áit bainte amach ag Fiadh, a bhí ag uimhir a deich anuraidh, taobh thiar d'Emily agus Grace a thóg an chéad agus an dara háit.Tá  Aoife agus Caoimhe ann ach thíos ag uimhreacha sé déag agus seacht déag. 

Is féidir leat an liosta iomlán a fháil anseo