Fuair Áine, Siún agus Sinéad deis dul go Londain, áit ar chur Conradh na Gaeilge, Londain fáilte mhór, chroíúil rompu. Labhair siad faoin gceangail atá acu leis an tír agus an caidreamh casta atá idir an dá thír.