Gach bliain, osclaítear doirse an chultúir don phobal uile. I mbliana, Dé hAoine, 21 Meán Fómhair a scaipfear cultúr, sa bhrí is leithne den fhocal. Seo cuid de na himeachtaí Gaeilge a tharraing ár gcuid airde!

San ardchathair:

Rás Curach

Rás curach ó Ché Theach an Custaim suas chomh fada le Droichead na Life agus ar ais (2km). Ní go minic a mbíonn deis ag muintir na cathrach blas a fháil ar chultúr bádóireacht na Gaeltachta, ach seo do sheans! Beidh píobaire ar cheann de na báid freisin!

Currach racing on the Liffey, from Custom House Quay to the Ha’penny Bridge and back (2km). A rare opportunity to get a flavour of the boating traditions of the Gaeltacht, right in the middle of the city! A piper will lead out the boats!

Time: 4.30pm - 6.30pm

Address: Pontoon beside the Jeanie Johnston, Custom House Quay, Dublin 1

antoireachtas.ie

Phone: 01 475 3857

Cuairt stairiúil ar Chonradh na Gaeilge

Tar go Conradh na Gaeilge to experience Irish language & culture. Beidh turais as Gaeilge amháin agus go dátheangach á reáchtáil ar an oíche. Take a tour of the historic building where Michael Collins and Eamon de Valera once worked. See their former offices come to life as part of our tour. Listen to witness reports from raids on the building. Please book tickets in advance as spaces are limited. http://bit.ly/cultur18

Tar ar thuras treoraithe linn le léargas a fháil ar stair an fhoirgnimh agus faoin áit ina mbíodh muintir na hathbheochana ag obair ag tús na fichiú haoise. Breathnaigh ar cheann de na doirse éalaithe a théann faoi sráid Camden. Fáilte roimh chách, níl ach líon teoranta ticéad ar fáil. http://bit.ly/cultur18

A building with a truly fascinating history, these days 6 Sráid Fhearchair houses a number of organisations who do hugely important work to promote and develop the Irish language.

Sé cuimhneachán 125 bliana gluaiseacht athbheochán na gaeilge i mbliana agus tá clár náisiúnta d’imeachtaí ar siúl, Bliain na gaeilge, chun an teanga a chéiliúradh. mar sin, is áit iontach é 6 Sráid Fhearchair chun cuairt a thabhairt le haghaidh Oíche Chultúir.

Cuir críoch Gaelach leis an Oíche Chultúir by imersing yourself in ceol as Gaeilge and experience a céilí. The céilí will take place in Club Chonradh na Gaeilge, Harcourt Street, from 21:00 to 22:30 and promises to be a great night full of ceol & craic! Cuirfear lán-fáilte roimh dhaoine a d’fhreastail ar na himeachtaí eile timpeall na cathrach teacht chuig an céilí iontach seo. Come along after any other events to finish off your night with a jig and a reel.

I gCathair na dTreabh:

Backstage at Taibhdhearc na Gaillimhe

An Taibhdhearc, the national language theatre, opens its doors to invite you backstage to see behind the scenes and view this famous theatre’s history of favourite productions, in the company of our charming Front of House team. Tours every 20 minutes.

Cuairt ar an Taibhdhearc

Cuireann an Taibhdhearc fáilte romhaibh teacht isteach agus cuairt a thabhairt ar an suíomh stairiúil seo, chun stair na h-amharclainne agus a gcuid léirithe a bhlaiseadh, agus turais chúlstáitse a dhéanamh in éineacht leis an Fhoireann Tí. Cuairt chuile 20 nóiméad

Time: 4.30pm - 6.30pm

Address: 15 Middle St

Website: antaibhdhearc.com/

Phone: (091) 562 024

Oíche Amhránaíochta

Beidh Taispeántas Amhránaíochta sa Chlub le amhránaithe na Cathrach ag bailiú le chéile chun seisiún oscailte shean–nóis a reáchtáil faoi stiúr Irial Ó Ceallaigh, amhránaí ar an sean Nós.

An evening of sean-nós singing under the direction of well known singer Irial Ó Ceallaigh!

Irial Ó Ceallaigh lena chomhghleacaithe ar TG4

Time: 7pm - 11pm

Address: 45 Dominick Street, Galway

Website: www.arasnangael.ie

Phone: 091 567824

I dTír Chonaill:

Pilleadh an Phíobaire

Beidh ceol binn na bpíob le cluinstean arís i dteach beag ceann tuí ag bun Chnoc na Naomh. Suas le céad bliain ó shin bhí na tithe traidisiúnta seo beo le comhluadar agus ceol ag airneáil ar rith na hoíche. Le druidim an dorchadais agus an nós anois as an ngnáth, beidh an píobaire ag pilleadh arís go Teach Mhicí Mhic Gabhainn leis an seanspiorad a mhúscailt anseo i gCloich Cheann Fhaola, i nGaeltacht Dhún na nGall. Seisiún ceoil agus amhránaíochta le sólaistí ar fáil, oscailte don phobal.

The piper returns to Teach Mhicí Mhic Gabhainn to revive the tradition of the oíche airneáil in this small thatched house.

Time: 7pm - 10pm

Address: Teach Mhicí Mhic Gabhainn Ionad Mhachaire Rabhartaigh, Gort a’Choirce, Leitir Ceanainn

www.rothamorantsaoil.com

Camchuairt Ealaíne

Bí mar dhuine de na 18 ar an mbus ealaíne ag taisteal thart ar an gceantar, nó lean iad as do stuaim fhéin. Faigh blaiseadh de cheol agus de chultúr Chloich Cheann Fhaola agus na Gaeltachta. Beidh ceol beo agus amhránaíocht ar an mbus.

6.00i.n. An tSeanbheairic: Tosóidh an chamchuairt ag an tSeanbheairic. Rachaidh an bus ar chamchuairt chuig Teampall Ráithe agus Cros Cholmcille, Cloich Cheann Fhaola, agus láithreacha cultúrtha agus oidhreachta eile sa cheantar. Déanfaí an Dr. Seosamh Ó Ceallaigh caint ghairid ar gach láthair.

7.15i.n. Teach Mhicí Mhic Ghabhainn: Mír drámaíochta ar shaol Mhicí Mhic Ghabhainn leis an aisteoir Conchubhar Ó Gallchóir. Amhránaíocht agus ceol le hamhránaithe óga ón gceantar.

8.30i.n. Teach na nAmhrán/The Song House: Cur i láthair gairid le hamhránaí traidisiúnta ón gceantar.

9.45i.n. An tSeanbheairic: Oíche cheoil agus tapas. Ceol flamenco, laidineach le Victor Donarumma, amhránaithe agus ceoltóirí traidisiúnta ón gceantar.

Be one of just 18 on the art bus touring Cloch Cheann Fhaola this Culture Night, visiting heritage and cultural hotspots and returning for music and tapas at An tSeanbheairic.

Time: 6pm - 11pm

Address: Paróiste Chloich Cheann Fhaola An Fál Carrach, Co. Dhún na nGall

 www.falcarraghvisitorcentre.com

Phone: 074-9180888

Tá gach eolas faoi Oíche Chultúir le fáil anseo