Ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, labhair Gormfhlaith Ní Thuairisc, láithreoir Adhmhaidin, ar RTÉ Raidió na Gaeltachta faoi cheisteanna casta a bhaineann le cúrsaí inscne an lae inniu. 

Cé hí an bhean is mó a spreagann tú i do ghairm agus i do shaol?

Feictear dom gur cheist í seo a d’fheilfeadh do mhodh smaointeoireachta na bhfear! "Cé hé an ceann is fearr? Cé hé an ceann is mó/is láidre/is treise? Nó, níl cead ach duine amháin a phiocadh..." Ach ní fear mé, is bean mé agus níl freagra agam (agus níl faitíos ar mhná sin a rá....). É sin ráite, tá omós ar leith agam do mháithreacha mo ghlúin féin - iad siúd a thug chomh fada seo muidne - chuir siad a n-uaillmhian agus a gcumas féin i dtaisce go minic, agus iad ár dtógáil. Ach thug siad uaillmhian agus cumas agus deiseanna nach raibh ann dóibhsean dúinne, agus thug siad misneach dúinn le aghaidh a thabhairt ar shaol a bhí an-difriúil ón saol a bhí acu féin. Agus meas mór freisin orthu siúd nár chuir a n-uaillmhian i dtaisce, ag am a raibh an sochaí ag cur faoi ndeara dóibh sin a dhéanamh. 

An bhfuil aisling an chomhionannais fíoraithe?

 An dóigh leat go bhfuil comhionannas bainte amach ag mná na tíre seo?!

Níl ná baol orainn! Scaití, bíonn mé lán le dóchas faoin t-achar fada bóthair atá siúlta againn, agus faoin méid atá bainte amach. Scaití, bím ite le cantal faoin éagothromaíocht, faoin easpa measa, faoin saol gobadáin a bhíonn ag mná- ahus máithreacha go háirithe-ag iarraidh saol clainne a rith cothreomhar le saol oibre, atá fós feidhmiú mar a bhí nuair nach raibh ann ach fir. 

"Agus scaití, bím náirithe ag smaoineamh ar chomh suarach agus atá na fadhbanna seo i gcomparáid leis na ceanna ag mná ar fud an domhain nach féidir leo clann a chothú, atá go hiomlán faoi smacht ag an easpa cumachta a thagann le bochtanas."

Tá dul chun cinn déanta, ach tá sé cosúil le ceist na Gaeilge. Labhrann mná faoin gcuid deacrachtaí eatarthu féin, mar a labhrann lucht na Gaeilge. Ceapann siad (agus an ceart go minic acu) nach dtuigeann fir a gcuid deacrachtaí agus go deimhin nach féidir leo iad a thuiscint (an tuairim a bhíonn ag Gaeilgeoirí faoi lucht an Bhéarla). Ceapann fir nach bhfuil aon fhadhb ann, go mbíonn mná ag fuarchaoineachán gan údar,  agus go minc gurb iad féin a bheas thíos leis má athraítear córais ar bhealach a bheadh níos fábhraigh do mhná (sa gcaoi chéanna go gceaptar má tá buntáiste le tabhairt do lucht labhartha Gaeilge go bhfuil beag is fiú á dhéanamh do dhaoine gan gaeilge. Caithfidh muid an díospóireacht a chur sa riocht go dtuigeann muid uilig gur fearr muid le chéile.

 An bhfuil fiúntas ar bith le Lá Idirnáisiúnta na mBan, i do thuairim?

Ag tús na seachtaine, déarfainn gur beag é....ach tá athrú intinne ag teacht orm! Tá líon na mban atá sásta labhairt amach ar a son féin ag méadú agus b'fhéiidr gur cabhair bheag eile atá anseo le sin a dhéanamh...

Cuireann Gormfhlaith Ní Thuairisc an clár Adhmhaidin ar RTÉ Raidió na Gaeltachta i láthair, idir 8 agus 9, Luan go hAoine.