An gcreideann sibh go bhfuil mí na Samhna thart? Caithfidh go bhfuil tús curtha leis na maisiúcháin Nollag sa bhaile faoin am seo ach bíodh a fhios agaibh go raibh crann in airde san ollscoil anseo ar an 16 Samhain! 

D’fhreastail mé ar ghig The Coronas ag tús na míosa. Beidh sibh sásta a chloisteáil gur chan siad Taibhse nó Laochra! Bhuail mé le cúpla Meiriceánach ag an gig sin agus tá siad tar éis mé a thabhairt isteach mar chuid de lucht leanúna na Buffalo Bills ó shin!

Amanda, Ciara, and Lex ag faire ar Pheil Mheiriceánach

Ansin tharla Lá an Altaithe (Thanksgiving). Tuigimid uilig ón teilifís gur ann dó, ach cur síos maith ná gur geall le Lá Nollag é, gan na bronntanais. Bíonn an Déardaoin saor ag na Meiriceánaigh don lá.

Faigheann na Meiriceánaigh níos lú laethanta saoire ón obair ná na hEorpaigh (thart ar 10 lá saor in aghaidh na bliana) agus mar sin glacann roinnt mhaith daoine an Céadaoin agus an Aoine saor, agus tapaíonn siad an deis taisteal abhaile i gcomhair deireadh seachtaine fada.

Is minic go gcónaíonn Meiriceánaigh i bhfad óna mbaile dúchais - dhá thuras eitleán agus turas gluaisteán fada a bhí le déanamh ag mo comrádaí tí! Ach rinne sé gan ghearán é! Meabhraíonn sé dom nath cainte a chuala mé roimh theacht anseo: An difríocht idir Éire agus Meiriceá ná gur achar fada é céad míle in Éirinn, agus is achar fada ama é céad bliain i Meiriceá!

Thapaigh mise agus ceathrar Fulbright-eanna Éireannacha eile an deis píosa taistil a dhéanamh agus bualadh lena chéile i gcathair New Orleans.

Seaghan, Ciara, Jamie, agus Pól, in New Orleans.

Níor thuigeas an méid gur airigh mé uaim labhairt na Gaeilge go dtí go rabhamar le chéile, agus tharla go raibh ionadaí ó gach cúige inár ngrúpa - an tUltach Jamie, an Muimhneach Seaghan, an Connachtach Pól, agus mé féin! D’aontaíomar ar fad gur iontach an faoiseamh é bheith ar ais i measc na nÉireannach.

Faoiseamh a fuair mé

Seal beag gairid

I measc mo dhaoine

In New Orleans,

Ag siúl Sráid Bourbon

Maidin is trathnóna

Ag ól is ag ithe

Romhainn is inár ndiaidh!

Bhuaileamar chomh maith le Spáinneach, Francach, agus Iodálach; Fulbright-eanna eile atá i Meiriceá ar an gclár  FLTA (Foreign Language Teacher Assistant), mar an gcéanna linne. B’iontach ár dtaithí sa tír seo a phlé lena chéile. Ní hionann mo thaithí agus taithí an chéad FLTA eile - táimid uilig in áiteanna an-éagsúil óna chéile.

D’itheamar oisrí, rothaíomar ina aice na Mississippi, rinneamar turas ar an gcorcach (the swamp, áit a chónaíonn na crogaill!), d’éistíomar le snagcheol sráide… agus neart eile! Oíche amháin rinneamar karaoke agus d’iarr Seaghan ar an DJ "Jump Around" a chur ar siúl… ansin léirigh Seaghan dúinn ar fad go raibh "Léim Thart" (an leagan Gaeilge a rinne Des Bishop den amhrán) ar eolas aige de ghlan mheabhar!

B’ait liom filleadh ó na saoire in New Orleans agus tosú ag obair arís Dé Luain. Ní bhíonn idir Lá an Altaithe agus an Nollaig ach cúpla seachtain, agus is deacair ar bhealach filleadh ar shaol na hollscoile!

Táimid anois ag díriú ar na scrúduithe deireanacha. Ach níl an iomarca brú ar na mic léinn sna seachtainí seo. Bhí measúnú leanúnach acu á dhéanamh acu i rith an téarma; rinneamar an scrúdú béil roimh Lá an Altaithe, agus ní fiú ach 20% den ghrád an scrúdú deireanach seo. Faigheann mo mhic léinn 25% den ghrád as teacht go dtí an rang agus páirt a ghlacadh freisin! Agus bíonn siad uilig i láthair gach lá, agus ag glacadh páirte go toilteanach.

Is gearr go mbeidh mé sa bhaile don Nollaig, ach beidh mé ag rith is ag rás go dtí go bhfágann an eitleán! Bíonn comhdháil ag an gClár Fulbright FLTA in Washington DC ag tús mí na Nollag. Ansin fillfidh mé ar an ollscoil leis na scrúduithe deireanacha a thabhairt amach, agus beidh am agam cuairt a thabhairt ar Bhostún ar feadh cúpla lá roimh dom filleadh ar Éirinn!

An chéad imeacht atá romham in Éirinn ná IMRAM @ REIC. Beidh mé mar bhean an tí ag an oíche filíochta agus cheoil sin, a bheidh ar siúl ar an 18 Nollaig i mBaile Átha Cliath. Fáilte roimh chách!

Is féidir Ciara a leanúint ar Twitter @MiseCiara