bliain bainte amach ag an bPop Up Gaeltacht, teacht le chéile foinse-oscailte a bhunaigh Osgur Ó Ciardha agus Peadar Ó Caomhánaigh. Labhair muid leo faoina bhfuil foghlamtha acu agus faoi na nithe is fearr leosan faoin imeacht a d'athraigh saol sóisialta na nGael. 

Deir Peadar go bhfuil go leor foghlamtha acu faoi fhéiniúlacht dhaoine a fhreastalaíonn ar an bPop Up Gaeltacht:

"Tá sé dochreidte, tá sé scaipthe ar fud na cruinne. Tá muid tar éis foghlaim go bhfuil dúil ag na Gaeil sna cineálacha oícheanta amuigh le gach duine eile ar domhan. Tá sé sin uilíoch, is cuma más in Sydney nó i Liatrom nó in La Paz na na Bolaive nó i mBaile Átha Cliath."

Osgur agus Peadar

Laistigh den bhliain, reachtáladh beagnach 100 imeacht faoin dteideal Pop Up Gaeltacht in áiteanna ar fud an domhain, cuid acu nach raibh baint nó páirt ag Peadar nó Osgur leo, fiú. Fáiltíonn an bheirt roimh thacaíocht agus rannpháirtíocht an phobail san imeacht deir Osgur dá n-éireóidís as an oíche a eagrú go bhfuil sé cinnte go dtarlódh sé gan iad. 

"Tá na Gaeil cosúil le gach duine eile. Is cuma cén leibhéal teanga atá ann, is daoine daonna muid."

Cuireann Osgur agus Peadar béim ar shimplíocht an choincheapa ach ar an síorathrú atá air freisin: 

"Tá an coincheap ann féin an-simplí, cuid don mhúnla ná go n-athraíonn sé gach uile uair. Roghnaíonn muid teach tábhairne ag brath ar an am den bhliain nó ag brath ar pé rud atá sa zeitgeist faoi láthair."

Luann siad an luach tráchtála agus an luach cultúrtha atá aitheanta ní hamháin acu siúd a fhreastalaíonn ar an bPop Up Gaeltacht ach ag muintir na dtithe tábhairne freisin. Thar aon ní eile, is léir ón mbeirt go bhfuil bród orthu as an mborradh, as an bhforbairt agus as "na snáithe" a nascann pobal na Gaeilge le chéile.

Le haghaidh tuilleadh eolais, lean Pop Up Gaeltacht ar Facebook nó ar Twitter.