An bhfuil Áine, Siún agus Sinéad róthugtha don ól? Pléann siad a nósanna óil agus a dtuairimí ar chaitheamh aimsire na n-Éireannach. 

Éist leo ag caint go hionraic faoina dtaithí le hól agus an tionchar a shíleann siad atá aige ar a saoil.