Nuair atá muid ag fás bia ar an bhfeirm nó inár dtithe, tá ról mór ag an aimsir agus an aeráid, maidir le cé chomh maith is a bheadhs an toradh, Beimid ag féachaint ar an tionchar a bhíonn ag an aimsir ar plandaí a fhás, agus ar an gcaoi a bhféadfadh athrú aeráide tionchar a imirt ar ár mbia sa todhchaí.

An mí seo beidh Ferdia ag féachaint ar an eolaíocht bunúsach maidir le conas a fhásann plandaí agus conas a d'fhéadfadh athrú aeráide dul i bhfeidhm ar an gcaoi a bhfásann barraí. Freisin beidh sé ag caint le an Doctúir Daire Ó hUallacháin, taighdeoir sinsearach le Teagasc, chun a dhearcadh a fháil ar conas a d’fhéadfadh rudaí athrú sa talmhaíocht sna blianta amach romhainn.