RTÉ is preparing a new Public Service Statement – this will be our commitment to you, the audience. We want to understand what you think about RTÉ and what you want from it. Your views will guide what we will do over the years ahead.

All opinions are welcome, whether you regularly consume RTÉ's television, radio or online services, or whether you don't. The survey will remain open for five weeks, until Sunday 21st March 2021.

This survey is being conducted by Behaviour & Attitudes (B&A) on behalf of RTÉ. Your personal information will not be collected by or provided to RTÉ, further to B&A’s privacy policy. Findings cannot be linked back to you personally in any way. RTÉ will only see aggregated and anonymous survey results. B&A are a trusted provider for RTÉ and further information, including their privacy policy is available at the link below.

Thank you for your time. To complete the survey please click here 

Tá Ráiteas Seirbhíse Poiblí nua á ullmhú ag RTÉ - ár ngealltanas daoibhse, an lucht féachana/éisteachta. Ba mhaith linn tuiscint a fháil ar bhur gcuid tuairimí i dtaobh RTÉ agus ar an tseirbhís ar mhaith libh a fháil. Treoróidh bhur gcuid tuairimí an méid a dhéanfaimid sna blianta amach romhainn.

Fáilteofar roimh gach tuairim, cibé más duine thú a úsáideann seirbhísí teilifíse, seirbhísí raidió nó seirbhísí ar líne RTÉ nó nach n-úsáideann. Beidh teacht ar an suirbhé ar feadh cúig seachtaine, go dtí an 21 Márta 2021.

Is é Behaviour & Attitudes (B&A) atá ag tabhairt faoin suirbhé seo thar ceann RTÉ. Ní bhaileoidh RTÉ d'fhaisnéis phearsanta ná ní chuirfear ar fáil do RTÉ í, i dtaca le polasaí príobháideachais B&A. Níl aon bhealach le nasc a dhéanamh idir torthaí an tsuirbhé agus tú féin go pearsanta. Ní chuirfear ach torthaí suirbhé comhiomlána agus anaithnide faoi bhráid RTÉ. Is soláthróir a bhfuil muinín ag RTÉ as é B&A agus is féidir tuilleadh eolais, polasaí príobháideachais B&A san áireamh, a fháil ag an nasc thíos.

Go raibh maith agat as do chuid ama. Chun an suirbhé a chomhlánú cliceáil anseo 

WATCH the video above for detail.