Nuacht an Tuaiscirt: 30 Meán Fómhair

Nuacht an Tuaiscirt: 30 Meán Fómhair

Covid-19

23 úr eile den víreas corónach a deimhníodh i dtréimhse ceithre huaire fichead i nDún na nGall, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Roinn Sláinte tráthnóna inné.  

As an 363 cás a fógraíodh go náisiúnta inné, bhí 154 cás acu sin i mBaile Átha Cliath agus 23 cás a bhí i nDún na nGall, an dá chontae sa tír a bhfuil srianta leibhéal a trí an rialtais i bhfeidhm iontu.

De réir figiúirí ar shuíomh gov.ie, bunaithe ar an mheán oíche Dé Domhnaigh, tá 895 cás deimhnithe sa chontae ó thús na géarchéime, ach níl na figiúirí is deireanaí san áireamh ansin.  

Ar a hocht a chlog aréir bhí triúr in Otharlann Leitir Ceanainn agus é deimhnithe go bhfuil an víreas corónach orthu agus bhí seisear eile san otharlann a bhfuil amhras ann go bhfuil an víreas orthu.  

Níl duine ar bith ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúraim Otharlann Leitir Ceanainn faoi láthair mar gheall ar an víreas Covid-19.

Daoine gan dídean

.....Ochtar is fiche a bhí gan dídean i gContae Dhún na nGall, ag deireadh na míosa is a chuaigh thart de réir figiúirí atá eisithe ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.  

Baineann na figiúirí seo leis an tréimhse seachtainí ón 24ú Lúnasa go dtín 30 de Lúnasa.  

I réigiún iomlán an iarthuaiscirt a chlúdaíonn Dún na nGall Liatrom agus Sligeach bhí 67 duine fásta gan dídean sa tréimhse seachtaine sin.

Oileáin bheaga

Tá gá le hinfheistíocht bhreise i gcúrsaí turasóireachta ar na hoileáin bheaga, roimh thús shéasúr turasóireachta na bliana seo chugainn, a deir Máirín Uí Fhearraigh, Bainisteoir Chomharchumann na nOileán Beag.  

Bhí méadú ollmhór ar líon na gcuairteoirí chuig na hoileáin bheaga i mbliana agus seans maith gur mar sin a bheas cúrsaí an samhradh seo chugainn arís a dúirt sí.  Teastaíonn infheistíocht ag céibheanna fosta, a dúirt sí.  

Bhí fadhb ollmhór ag bunadh na n-oileán i mbliana réitigh a fháil de bhruscar de bharr an líon turasóirí a bhí ar cuairt.

Caithfear córas a chur in áit don bhliain seo chugainn le réitigh a fháil de bhruscar ar na hoileáin, a dúirt sí.  Tá géarghá le seirbhísí bunúsacha ar na hoileáin le freastal ar chuairteoirí, a dúirt Máirín Uí Fhearraigh.

Créamatóiriam

Tá cead pleanála diúltaithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall chun créamatóiriam a fhorbairt ar imeall bhaile Mhainéar Uí Chuinneagáin.  

Bhí iarratas pleanála déanta sean suíomh Uachtarlann Sally Brook a fhorbairt agus créamatóiriam a thógáil ina áit.  Rinne muintir ha háite 40 aighneacht a sheoladh chuig an Chomhairle Contae ag cur in éadan na forbartha.  

I measc na bpointí a rinneadh sna haighneachtaí dúradh go raibh imní faoin fhorbairt a bheith i gceantar ardáilleachta, easpa áiseanna páirceála, agus imní faoin tionchar a bheadh ag astaíochtaí gáis agus toite ar an phobal.

Cáin mhaoine

Beidh éiginnteacht iontach roimh Chomhairle Contae Dhún na nGall agus go leor dúshlán le sárú ag an Chomhairle, a dúirt John McLaughlin, Príomhfheidhmeannach na Comhairle Contae, ag cruinniú na Comhairle inné.  

Dúirt sé é sin le linn díospóireachta ar an ráta cháin mhaoine don bhliain 2021.  

Beidh tionchar ag Covid-19 ar ábaltacht na Comhairle Contae rátaí gnó a bhailiú sa chontae ag am go mbeidh méadú ar chostais ar an Chomhairle Contae agus iad ag dul i ngleic le modhanna úra oibre, a dúirt sé.  

Dúirt sé fosta go mbeidh brú ó lucht turasóireachta, sólanna agus amharclanna sa chontae ó thacaíocht bhreise ón Chomhairle Contae de bharr an tionchar atá ag Covid-19 ar a ngnó.  

Thug John McLaughlin cuntas ar mar a caitheadh an teacht isteach a bhí ag an Chomhairle ón €1.7m breise a fuair an Chomhairle ón Cháin Mhaoine Áitiúil le bliain.  

Dúirt sé gur caitheadh €500,000 breise le comh mhaoiniú a dhéanamh ar thograí caipitil. Cuireadh €500,000 breise ar fáil do chothabháil tithe agus €200,000 do chlár oibre soilse poiblí.

Tiomáint faoi thionchar drugaí

Bhí méadú 51% i líon na dtiománaithe ar beireadh orthu ag tiomáint faoi thionchar drugaí i nDún na nGall san dara ráithe den bhliain seo.  

De réir tuarascála ar chúrsaí coiriúlachta an CSO inné, gabhadh 62 tiománaí sa chontae ag tiomáint faoi thionchar drugaí idir Aibreán agus Meitheamh i mbliana.  

Gabhadh 47 tiománaí san dara ráithe as a bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil, sin laghdú ón chéad ráithe den bhliain, nuair a gabhadh 63 tiománaí.  

Go dtí seo i mbliana, gabhadh 103 tiománaí i nDún na nGall as a bheith ag tiomáint faoi thionchar drugaí.  

Tá sin níos mo ná an bhliain ar fad anuraidh, nuair a gabhadh 67 tiománaí sa chontae.  

Léiríonn an tuarascáil fosta go raibh 18 coir maidir le éigniú nó ionsaí gnéis sa chontae san dara ráithe den bhliain.  

Bhí 42 éigniú nó ionsaí gnéis inar cuireadh na Gardaí ar an eolas fúthu san chéad sé mhí den bhliain.

'Ceannaigh Dún na nGall'

Tá feachtas a eagrú ag Comhairle Contae Dhún na nGall le margaíocht a dhéanamh ar earraí a dhéantar sa chontae.

Reáchtálfar feachtas deireadh seachtaine 'Ceannaigh Dún na nGall' nuair a bheas margaíocht agus bolscaireacht a dhéanamh ar earraí agus ar sheirbhísí ón chontae, le cuidiú le custaiméirí margaidh úra a aimsiú.  

Beidh an feachtas sin ar bun ón 6ú go dtí'n 8ú lá de Shamhain.  Dúirt Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Comhairleoir Rena Donaghey go mbeidh deis margaidh breise a fháil  do tháirgí ón chontae don Nollaig leis an fheachtas seo.  

Tá eolas breise faoin fheachtas ar an suíomh idirlíon BuyDonegal.ie  Tá an Chomhairle Contae ag impí ar bhunadh na contae earraí ón chontae a cheannacht agus pictiúr de a chur ar na meáin shóisialta agus úsáid a bhaint as an haischlib #Ceannaigh Dún na nGall nó #Buy Donegal Weekend.  

Iarrtar ar lucht gnó gur mian leo a bheith páirteach san fheachtas bolscaireachta agus margaíochta seo, clárú ar an suíomh idirlíon.

Nasc Dhún na nGall

Sheol Comhairle Contae Dhún na nGall Nasc Dhún na nGall go hoifigiúil an tseachtain seo.

Beidh Clár imeachtaí ar siúl Déardaoin an t-ochtú lá de Dheireadh Fómhair.  

I measc téamaí na bliana seo beidh an t-athlonnú go Dún na nGall, an chianobair, nuálaíocht ghnó, turasóireacht agus seó mór ceol traidisiúnta.  

Dúirt an Comhairleoir Rena Donaghey, Cathaoirleach ar Chomhairle Contae Dhún na nGall, go bhfuil sé níos tábhachtaí anois ná riamh coinneáil i dteagmháil leis an Diaspora thar lear agus taobh istigh d'Éirinn. 

De bhrí go bhfuil an ócáid ar líne in 2020, thig le muintir Dhún na nGall, ó áit ar bith ar domhain, bheith páirteach agus iad slán sábháilte sa bhaile, agus thig leo níos mó a fhoghlaim faoi na gnéithe éagsúla a bhaineann le gnó, turasóireacht agus cultúr i nDún na nGall, a dúirt an Comhairleoir Donaghey 

Beo

Scoth an Déardaoin

Scoth an Déardaoin

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Nead na Fuiseoige

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Tús Áite: Mír na Nuachtán Áitiúil

Tús Áite: Mír na Nuachtán Áitiúil

 
Tús Áite: Comhairle na Gaelscolaíochta

Tús Áite: Comhairle na Gaelscolaíochta

 
Tús Áite: Téarmaí na bliana

Tús Áite: Téarmaí na bliana

 
Tús Áite: Stella O’Malley

Tús Áite: Stella O’Malley

 
Tús Áite: Polaitíocht an Lae

Tús Áite: Polaitíocht an Lae

 
Tús Áite: 3/12/2020

Tús Áite: 3/12/2020

 
Lámha Síos : Ruth Nic Giolla Iasachta

Lámha Síos : Ruth Nic Giolla Iasachta

 
Rap Cairdis : Bairbre Ní Choistealbha

Rap Cairdis : Bairbre Ní Choistealbha

 
Jack Logan agus Feargal Máirtín : Podchraoladh

Jack Logan agus Feargal Máirtín : Podchraoladh

 
Éigse Dhiarmuidín : Cormac Ó hAodha

Éigse Dhiarmuidín : Cormac Ó hAodha

 
Ceol Beo : Ellie Nic Fhionnghaile agus Aisling Ní Churraighín

Ceol Beo : Ellie Nic Fhionnghaile agus Aisling Ní Churraighín

 
Michelle Tiernan : Cois Farraige

Michelle Tiernan : Cois Farraige

 
Bladhaire : Clár iomlan Déardaoin 3/12/20

Bladhaire : Clár iomlan Déardaoin 3/12/20

 
Páidí Mac Gearailt

Páidí Mac Gearailt

 
Agallamh Beirte: Ag Éalú Ón Scoil

Agallamh Beirte: Ag Éalú Ón Scoil

 
Tomás Ó Loingsigh

Tomás Ó Loingsigh

 
Séamus Ó Drisceoil

Séamus Ó Drisceoil

 
Emma Verling

Emma Verling

 
An Saol Ó Dheas 03/12/20

An Saol Ó Dheas 03/12/20

 
Aengus Ó Snodaigh, T.D. Sinn Féin.

Aengus Ó Snodaigh, T.D. Sinn Féin.

 
Frank Allen, Cathaoirleach, Iarnród Éireann.

Frank Allen, Cathaoirleach, Iarnród Éireann.

 
Páidí Ó Sé, Bainisteoir, Comharchumann chorca Dhuibhne.

Páidí Ó Sé, Bainisteoir, Comharchumann chorca Dhuibhne.

 
Peadar Tóibín, T.D., Co na Mí.

Peadar Tóibín, T.D., Co na Mí.

 
Séamus Ó Briain, príomhiude Pobalscoil Ghaoth Dobhair.

Séamus Ó Briain, príomhiude Pobalscoil Ghaoth Dobhair.

 
Dr. Lisa Ní Chuinneagáin, Londain.

Dr. Lisa Ní Chuinneagáin, Londain.

 
John Downing, Irish Independent.

John Downing, Irish Independent.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Tús Áite: Mír na Meán

Tús Áite: Mír na Meán

 
Tús Áite: Mír na Leabhar

Tús Áite: Mír na Leabhar

 
Tús Áite: Vacsaín

Tús Áite: Vacsaín

 
Tús Áite: Tvuít Brian Stanley

Tús Áite: Tvuít Brian Stanley

 
Tús Áite: Polaitíocht an Lae

Tús Áite: Polaitíocht an Lae

 
Tús Áite: 2/12/2020

Tús Áite: 2/12/2020

 
Barrscéalta: Anthony Hayden

Barrscéalta: Anthony Hayden

 
Tadhg Ó Dúbhshláine.

Tadhg Ó Dúbhshláine.

 
Caitlín Uí Aodha agus Deirdre Uí Fhlannúra.

Caitlín Uí Aodha agus Deirdre Uí Fhlannúra.

 
Risteárd Mac Liam.

Risteárd Mac Liam.

 
An tAthair Eoghan Ó Cadhla.

An tAthair Eoghan Ó Cadhla.

 
Tús Áite: Painéal na Meán Idirnáisiúnta

Tús Áite: Painéal na Meán Idirnáisiúnta

 
Tús Áite: Dúnmharú Pat Finucane

Tús Áite: Dúnmharú Pat Finucane

 
Tús Áite: Athoscailt siopaí agus eile

Tús Áite: Athoscailt siopaí agus eile

 
Tús Áite: Polaitíocht an Lae

Tús Áite: Polaitíocht an Lae

 
Tús Áite: 1/12/2020

Tús Áite: 1/12/2020

 
Séamus Cosaí Mac Gearailt, Comhairleoir Condae.

Séamus Cosaí Mac Gearailt, Comhairleoir Condae.

 
Breandán Ó Cíobháin.

Breandán Ó Cíobháin.

 
Cáit Verling.

Cáit Verling.

 
Muiris Breathnach.

Muiris Breathnach.

 
Load More...
Barrscéalta

Barrscéalta

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Tús Áite

Tús Áite

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Bladhaire

Bladhaire

Cartlann Bhóthar na Léinsí

Cartlann Bhóthar na Léinsí

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís