Nuacht an Tuaiscirt: 7 Eanáir

Nuacht an Tuaiscirt: 7 Eanáir

Conspóid faoin RIC 

Dúirt an Teachta Dála Pat The Cope Ó Gallachóir nach mbeidh sé ag freastal ar chomóradh Chonstáblacht Ríoga na hÉireann an RIC agus ar phóilíní ó mhórchathair Bhaile Átha Cliath ar an tseachtain seo chugainn má fhaigheann sé cuireadh.  

Dúirt sé gur cheart don rialtas an ócáid a chur ar ceal.  

Tá tionchar an RIC le feiceáil go fóill in achan cheantar ina raibh siad gníomhach agus tá an rialtas anois ag tarraingt airde ar an ghortú, ar an chruálacht agus ar an fhoréigean a bhain leis an tréimhse achrannach seo i stair na tíre, a dúirt an Teachta Ó Gallachóir.

Léiríonn cinneadh an rialtais nach bhfuil aird acu ar phobal na tíre seo san am i láthair nó san am a chuaigh thart agus iad ag eagrú na hócáide seo, a dúirt an Teachta Ó Gallachóir.

Conspóid faoin RIC 

Dheimhnigh Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Comhairleoir Nicholas Crossan níba luaithe inniu nach mbeidh sé féin ag freastal ar an chomóradh.

Dúirt sé go bhfuil dualgaisí eile air ar an seachtú lá déag de mhí Eanáir agus nach bhfuil cinneadh ar bith déanta go fóill an mbeidh ionadaí eile de chuid na comhairle contae ag gabháil chuig an ócáid ina áit.

Deir Teachta Dála Shinn Féin Piaras Ó Dochartaigh go gcaithfidh an rialtas an comóradh a chur ar ceal.  Dúirt sé gur masla é i leith na ndaoine a throid in éadan rialú na Breataine sa tír seo le linn an chogaidh.  Tá sé tugtha le fios ag páirtí Shinn Féin go mbeidh siad i mbun léirsithe ag an ócáid má théann sé ar aghaidh.

Dúirt an tAire Oideachais Joe Mc Hugh Fine Gael nach ceiliúradh atá san ócáid seo, ach comóradh, agus go bhfuil sé tábhachtach tuigmheáil ceart a bheith againn ar stair na tíre, bíodh sin maith nó olc.  

Caithfear níos mó a dhéanamh le daoine a chur ar an eolas faoi eachtraí a tharla san am a chuaigh thart agus atá mar pháirt de stair na tíre.  

Beidh an comóradh trom agus deacair ach is gné é do shaol corraíoch na tíre seo atá mar pháirt dár stair agus dár n-oidhreacht, a dúirt an tAire Mc Hugh.

Foláireamh ó na Gardaí

Tá Gardaí Dhún na nGall ag iarraidh ar an phobal gan a bheith ag cur eolas ar na meáin shóisialta maidir le pointí seiceála na nGardaí ag láthair éagsúla sa chontae. 

Dúirt an Garda Siobhán Ní Chathmhaoil go bhfuil daoine ag cur eolas mar seo ar na meáin shóisialta agus go bhfuil siad ag cuidiú le daoine áirithe an dlí a bhriseadh.

Tá daoine atá ag tiomáint faoi thionchar an óil, nó gan árachas, nó gadaithe atá i ndiaidh tithe a robáil nó an dlí a bhriseadh ar dhóigh eile ag seachaint na bpointí seiceála seo mar gheall ar an eolas atá siad ag fáil ó na meáin shóisialta, a dúirt sí.

Níl Gardaí in ann a gcuid dualgaisí a chomhlíonadh mar is ceart agus an pobal a chosaint uafa siúd atá ag briseadh an dlí, a dúirt an Garda Mac Cathmhaoil mar gheall ar an eolas seo a bheith a chur ar fáil ar na meáin shóisialta.

Buirgléireacht

Tá Gardaí i mbun fiosraithe faoi eachtra a tharla in Anagaire luath maidin De Luain nuair a briseadh isteach san ionad bia Midnight Express.  

Tharla an eachtra i dtrátha an dó a chlog ar maidin agus tógadh roinnt ábhair ón ionad.

Deir na Gardaí go bhfuil siad ag lorg eolais ón phobal faoin eachtra agus iarrtar ar dhuine ar bith a chonaic aon rud amhrasach sa cheantar mall oíche Dhomhnaigh nó luath maidin De Luain teagmháil a dhéanamh leo.

Otharlann Leitir Ceanainn

Tá sláinte othair aosta á gcur i mbaol ag Fine Gael agus 47 duine thar 75 bliain d'aois ag fanacht thar 24 uair a chloig in Aonad Timpiste agus Éigeandála Otharlann Leitir Ceanainn anuraidh, a deir an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh.  

Tá an easpa pleanála ag Páirtí Fhine Gael san tseirbhís sláinte ag cur sláinte othair i mbaol, a dúirt an Teachta Ó Dochartaigh, agus dúirt sé fosta nach bhfuil aon phlean ag Fine Gael le déileáil le plódú in Otharlann Leitir Ceanainn.  

De réir an eolais atá curtha ar fáil d'Urlabhraí Sláinte Shinn Féin, Louise O'Reilly, bhí 15,344 othar thar 75 bliain d'aois ag fanacht breis agus 24 uair a chloig in Aonaid Timpiste agus Éigeandála na tíre, idir Eanáir agus Samhain 2019.  

Tá Fine Gael i gcumhacht le hocht mbliana, agus tá cúrsaí sláinte níos measa ná mar a bhí riamh, faoina stiúir, a dúirt an Teachta Piaras Ó Dochartaigh.

Marglann Dhún na nGall

Deir bainisteoir Mharglann Dhún na nGall Eimear Mc Guinness go bhfuil géarghá le níos mó iomaíochta maidir le cúrsaí árachais de le rátaí árachais a ísliú.

Dúirt sí go dtáinig ardú suntasach ar ráta árachais Mharglann Dhún na nGall le 6 bliana áit a bhfuil sí ag íoc dhá mhíle dhéag 600 euro anois i gcomparáid le 6 mhíle, 500 euro 6 bliana ó shin.

Is cinnte go bhfuil marglanna beaga i mbaol mar gheall ar na rátaí arda árachais atá i bhfeidhm, a dúirt Eimear McGuinness.  

Tá marglanna beaga áirithe i nDún na nGall ag íoc idir cúig mhíle dhéag euro agus ocht mile dhéag euro sa bhliain, a dúirt sí.  Rinne Eimear Mc Guinness feachtas a bhunú anuraidh 'Bainisteoirí Mharglanna na hÉireann' le hiarracht a dhéanamh tabhairt faoin ghéarchéim seo.  

Thug sí le fios gur chas siad leis an Roinn Talmhaíochta le ceist an árachais a phlé agus go bhfuil siad ag leanstan dá bhfeachtas.

James Mahaffey

Fuair Iar Easpaig Eaglais na hÉireann i nDeoise Rath Bhotha agus Doire, An Dochtúir James Mahaffey bás aréir.  

hí sé ocht mbliana agus ceithre scór d'aois agus bhí sé mar Easpag i nDeoise Rath Bhotha agus Doire ar feadh níos mó ná 20 bliain.

Bhí sé mar Easpaig le linn am choimhlinteach na dtrioblóidí agus bhí cairdeas mór idir é féin agus iar Easpag Chaitliceach Dhoire, An Dochtúir Edward Daly.  

Bhronn Comhairle Chathair Dhoire agus ceantar an tSratha Báin gradam 'Saoirse Chathair Dhoire' ar an dá easpag in 2015.

Feirmeoirí Cnoic

Beidh Cruinniú ag Cumann Feirmeoirí Cnoic agus Natura na hÉireann i Leitir Ceanainn san oíche amárach le Comhbheartas Talmhaíochta an Aontais Eorpaigh nó CAP a phlé.  

Tá imní léirithe ag Feirmeoirí i nDún na nGall faoin mhoill a bhéas le híocaíochtaí CAP mar gheall ar an Bhreatain a bheith ag fágáil Aontas na hEorpa.  

Bhí tús le cur le Clár úr CAP sa bhliain 2021 ach tá moill curtha leis anois.  

Dúirt Shaunie Ó Baoill, Ball d'Fheidhmeannas Náisiúnta an Chumainn  nach bhfuil na scéimeanna atá ar fáil d'fheirmeoirí a rannt go cothrom  agus go mbeidh an t-ábhar seo a phlé san oíche amárach chomh maith.  

Beidh Teachtaí Dála na Contae i láthair ag an chruinniú a bheas ar siúl in Ostán an Mount Errigal ar 8 a chlog.

Beidh cruinniú cinn bhliana an Chumainn ar siúl roimhe sin ar 7 a chlog.

Tithe cónaithe 

Díoladh 415 teach cónaithe i gcontae Dhún na nGall le linn na bliana anuraidh, de réir an eolais ar chúrsaí díolacháin atá foilsithe an tseachtain seo.  

De réir an Chlárlann Luachanna Maoine bhí laghdú 4.8% ar dhíolacháin tithe i gcontae Dhún na nGall le bliain.  

Ba tithe cónaithe úra iad 8% dena tithe a díoladh i gcontae Dhún na nGall sa bhliain 2019.

Díoladh chor a bheith 55,000 teach cónaithe go náisiúnta le linn na bliana 2019, sin laghdú de chor a bheith 4% le bliain.

Ní raibh ach naoi gcontae a raibh méadú i líon na dtithe a díoladh le bliain.

Comhionannas pá

Caithfear comhionannas pá agus coinníollacha oibre níos fearr a thabhairt do Rúnaithe Scoileanna, a dúirt Kathleen O'Doherty, Rúnaí Scoile i Leitir Ceanainn, agus ball de cheardchumann Fórsa.  

Beidh rúnaithe scoile ó achan chearn den tír ag dul i mbun stailce ar an Aoine seo, ina n-iarrachtaí deireadh a chur leis an chóras reatha, ina bhfuil dhá chineál chóras pá agus coinníollacha oibre do rúnaithe i scoileanna.

Dúirt Kathleen O'Donnell go bhfuil ar go leor dena rúnaithe íocaíochtaí leasa shóisialaigh a lorg i rith an tsamhraidh, agus go bhfuil go leor ag maireachtáil ar thuarastail de dhá mhíle dhéag euro sa bhliain. 

Íoctar pá níos airde leis na rúnaithe scoile atá fostaithe go díreach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, i gcomparáid leis na rúnaithe atá fostaithe ag na scoileanna iad féin.

Deir an Ceardchumann Fórsa go bhfuil comhráití ar siúl ó mhí Dheireadh Fómhair, agus gur masla an tairiscint a rinneadh daofa méadú pá de 1.5% a thairiscint.

Beo

Ceol na Maidine

Ceol na Maidine

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Tuairisc Spóirt

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Méabh Ní Bheaglaoích

Méabh Ní Bheaglaoích

 
Sylvester Mac uidhir.

Sylvester Mac uidhir.

 
Andy Caomhánach.

Andy Caomhánach.

 
Pól Ó Gallachóir.

Pól Ó Gallachóir.

 
Diane Ní Chanainn.

Diane Ní Chanainn.

 
Dónall Mac A Bhaird.

Dónall Mac A Bhaird.

 
Máire Uí Chomhaill.

Máire Uí Chomhaill.

 
Maighréad Uí Annluain.

Maighréad Uí Annluain.

 
Barrscéalta Dé Luain 24-02-2020.

Barrscéalta Dé Luain 24-02-2020.

 
Seán Bán Breathnach, tráchtaire spóirt.

Seán Bán Breathnach, tráchtaire spóirt.

 
Micheál Ó Gliasáin, Comhairle Condae, Ciarraí.

Micheál Ó Gliasáin, Comhairle Condae, Ciarraí.

 
Daithí Ó Cualáin, Comhairleoir Condae, Gaillimh.

Daithí Ó Cualáin, Comhairleoir Condae, Gaillimh.

 
Pacáiste tuillte, Caitlín Ní Chualáin.

Pacáiste tuillte, Caitlín Ní Chualáin.

 
Oisín Montanari. mac léinn, An Iodáil.

Oisín Montanari. mac léinn, An Iodáil.

 
Dinny Mc Ginley, iar-aire stáit & Seán Ó Neachtain, feisire Eorpach.

Dinny Mc Ginley, iar-aire stáit & Seán Ó Neachtain, feisire Eorpach.

 
Máire Ní Chochláin, iarthánaiste.

Máire Ní Chochláin, iarthánaiste.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Nuacht An Deiscirt.

Nuacht An Deiscirt.

 
Nuacht An Iarthair.

Nuacht An Iarthair.

 
Nuacht An Tuaiscirt.

Nuacht An Tuaiscirt.

 
Nuacht  Náisiúnta & Idirnáisiúnta.

Nuacht Náisiúnta & Idirnáisiúnta.

 
Adhmhaidin

Adhmhaidin

 
Maria Schäler

Maria Schäler

 
Emmet Ryan

Emmet Ryan

 
Gráinne Ní Aodha, The Journal & Seosamh Ó Cuaig, Iar Chomhairleoir Condae, tráchtaire agus colúnaí le Tuairisc.ie

Gráinne Ní Aodha, The Journal & Seosamh Ó Cuaig, Iar Chomhairleoir Condae, tráchtaire agus colúnaí le Tuairisc.ie

 
Mícheál Ó Leidhin, eagraí polaitiúil RTÉ RnaG

Mícheál Ó Leidhin, eagraí polaitiúil RTÉ RnaG

 
Donnchadh Ó Laoghaire, TD Shinn Féin & Fergus Ó Dowd, TD Fine Gael

Donnchadh Ó Laoghaire, TD Shinn Féin & Fergus Ó Dowd, TD Fine Gael

 
Éamon Mallie, iriseoir

Éamon Mallie, iriseoir

 
Tús Áite

Tús Áite

 
Gradam Ceoil Tg4: Doireann Ní Ghlacáin

Gradam Ceoil Tg4: Doireann Ní Ghlacáin

 
Seannós na Fearsaide : Daithí Mac Uaid

Seannós na Fearsaide : Daithí Mac Uaid

 
Mír ceoil : Emma Ní Chearúil

Mír ceoil : Emma Ní Chearúil

 
Ted Fest : Máirtín Ó Gríofa

Ted Fest : Máirtín Ó Gríofa

 
Ruairí Ó Dúlaing : Páirceanna poiblí

Ruairí Ó Dúlaing : Páirceanna poiblí

 
Ceol beo : Niamh McElduff agus Jack Warnock

Ceol beo : Niamh McElduff agus Jack Warnock

 
Na deá-scéalta le Colm Mac Gearailt

Na deá-scéalta le Colm Mac Gearailt

 
Bladhaire : Clár iomlán Dé hAoine 21/02/20

Bladhaire : Clár iomlán Dé hAoine 21/02/20

 
Mark Harte & Damien Ó Domhnaill.

Mark Harte & Damien Ó Domhnaill.

 
Danny & Mary Collins.

Danny & Mary Collins.

 
Caoimhín Mac Aoidh.

Caoimhín Mac Aoidh.

 
An Cllr. Anthony Molloy.

An Cllr. Anthony Molloy.

 
Frances Nic Géadaigh.

Frances Nic Géadaigh.

 
Barrscéalta Dé hAoine 21-02-2020.

Barrscéalta Dé hAoine 21-02-2020.

 
Julian de Spáinn, Ardrúnaí, Conradh na Gaeilge.

Julian de Spáinn, Ardrúnaí, Conradh na Gaeilge.

 
Albert Doherty, Comhairleoir Condae, Dún na nGall.

Albert Doherty, Comhairleoir Condae, Dún na nGall.

 
Mícheál Ó hEidhin, Ollamh Emeritus le Ceimic, Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

Mícheál Ó hEidhin, Ollamh Emeritus le Ceimic, Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

 
Aoife Ní Shúilleabháin, oifigeach tionsclaíoch, SIPTU.

Aoife Ní Shúilleabháin, oifigeach tionsclaíoch, SIPTU.

 
Mícheál Ó Conchubhair, Coiste an Réigiún, An Bhruiséil.

Mícheál Ó Conchubhair, Coiste an Réigiún, An Bhruiséil.

 
An t-Ollamh  Martin Cormican, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

An t-Ollamh Martin Cormican, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

 
Cóilín Ó Neachtain, RTE Raidió na Gaeltachta.

Cóilín Ó Neachtain, RTE Raidió na Gaeltachta.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTE Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTE Raidió na Gaeltachta.

 
Load More...
Adhmhaidin

Adhmhaidin

Barrscéalta

Barrscéalta

Iris Aniar

Iris Aniar

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Bladhaire

Bladhaire

Tús Áite

Tús Áite

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís